Bakalaura studiju programma TEOLOĢIJA
Studiju virzienā “Reliģija un teoloģija” tiek īstenota 6.LKI/EKI līmeņa studiju programma, kas atbilst Latvijas izglītības  klasifikācijas tematiskajai jomai Reliģija un teoloģijaakadēmiskā bakalaura studiju programma “Teoloģija”  (programmas kods 43221)

Sasniedzamie rezultāti

Zināšanas

Prasmes

Kompetences

 Studiju kurssKP
 A daļa (OBLIGĀTĀ) 77
 Bībeles pārskats  6
 Ievads teoloģijā un dogmatikā  3
 Dogmatika  9
 Luteriskās ticības apliecības  4
 Pasaules reliģijas  3
 Latvijas Baznīcas vēsture  2
 Baznīcas vēsture 12
 Liturģika  6
 Filosofija un ētika teologiem  4
 Tradicionālās konfesijas un JRK  4
 Teoloģiskā angļu valoda  8
 Jaunās Derības grieķu valoda  9
 Ievads zinātniskajā pētniecībā  2
 Kristīgās Baznīcas vadība  3
 Civilā, vides un darba aizsardzība  2
 B daļa (IEROBEŽOTĀS IZVĒLES) 55
 Mozus grāmatu ekseģēze  6 
 VD pravieši  6
 Sinoptisko evaņģēliju ekseģēze  4
 Apustulisko vēstuļu ekseģēze 10
 Mācītāju garīgās aprūpes pamati  2
 Pastorālā padomdošana  3
 Misija un evaņģelizācija  2
 Baznīca un amats  2
 Bībeles ebreju valodas pamati  2
 Kristīgā pedagoģija  4
 Lutera raksti  2
 Katehētika  2
 Homilētika un publiskā runa  4
 Baznīcas vizuālās mākslas un mūzikas vēsture  4
 Laulību un ģimenes padomdošana  2
 C daļa (IZVĒLES)  8
 Bakalaura darbs 20
                                                 KOPĀ160

2024. gada 18. jūlijs
Vārda dienas: Rozālija, Roze
Ziņojumi
 

*****
Sveicam 2024. gada LA absolventus 

un aicinām uz LA 23.izlaidumu piektdien, 21.jūnijā plkst.15.00 Rīgas Domā.


Sadarbības partneri
fb
© 2024 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »