Moto: Ticībā Kristus ir klātesošs.


Vīzija

Lutera akadēmija ir starptautiski atzīta teoloģiska augstskola luteriskajā tradīcijā, kas sagatavo cilvēkus atsaukties aicinājumam īstenot Kristus misiju pasaulē.

Misija

LA misija ir darīt pieejamu akadēmisku, Svētajos Rakstos balstītu un praktiski pielietojamu teoloģisko izglītību, sadarbojoties ar Latvijas Evaņģēliski luterisko baznīcu, kā arī citām baznīcām un sadarbības partneriem visā pasaulē.


Vērtības

  1. Sūtība un atbildība

  2. Tradīcija un atvērtība

  3. Attiecības un piederība

  4. Individualitāte un kopība 

 

Ziņojumi
                                                                              
Garīgās kultūras pasākumā BAZNĪCU NAKTS 2023 būs atvērta arī RĪGAS REFORMĀTU BAZNĪCA
Programmu skatīt šeit>

*****

Lutera Akadēmijas 2022./2023.akad.gada 2.semestra lekciju saraksti šeit>

*****
Konferences "Gara ekoloģija" foto skatīt šeit >Sadarbības partneri
fb
© 2023 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »