LA BIBLIOTĒKA

Bibliotēkas darba laiki 2024.gada MAIJĀ šeit> 

Pārējā laikā pirms bibliotēkas apmeklējuma noteikti sazināties ar bibliotekāri - tālr. 29466511 vai 

e-pasts bibliotekalutaka@gmail.com

*  *  *  *  *

Bibliotēkas resursus ir iespējams pārraudzīt ŠEIT>

LA bibliotēkā atrodas LA studentu bakalaura darbi: sarakstu skatīt šeit>

2022.gadā LA bibliotēkas krājumi papildināti ar šādiem jaunieguvumiem skatīt šeit>

*  *  *  *  *

Lutera Akadēmijas bibliotēka dibināta 1998. gadā. Sākotnējo krājuma pamatu veidoja vairāki tūkstoši no Vācijas saņemto prof. Edmunda Šlinka (Edmund Schlink) grāmatu, tajā skaitā Mārtiņa Lutera darbu Veimāras izdevumi.

Nenovērtējama ir profesora Roberta Feldmaņa mūžā sakrātā kolekcija, no kuras izveidota Latvijas Baznīcas vēstures (900 nosaukumi), Latvijas vispārējās vēstures un ārmisijas vēstures nodaļa.

Starp citiem dāvinājumiem īpaša pateicība par mūsu grāmatu krājuma izveidošanu pienākas trimdas mācītājam dr.Modrim K.Gulbim (1927-2002) un mācītāja Sandera mazmeitai Elenai Elenai Sanderei Snaiderei (Elaine Sanders Snyder), ar kuras nesavtīgo gādību esam ieguvuši jaunākos Bībeles komentārus un teoloģijas grāmatas angļu valodā. Līdz ar to LA bibliotēka ir viena no labākajām teoloģiskajām bibliotēkām Baltijas valstīs. LA bibliotēkā atrodama ne tikai studijām nepieciešamā literatūra, bet arī unikāli teoloģiskās literatūras izdevumi.

Izmantojot bīskapa Jobsta Šēnes (Jobst Schöne) piedāvāto shēmu, veidojam savu, Akadēmijas mācību procesam atbilstošu klasifikāciju.

Pašlaik bibliotēkas krājumā ir aptuveni 26 000 grāmatu un periodisko izdevumu par teoloģiju, Baznīcas un teoloģijas vēsturi, filozofiju, ētiku, psiholoģiju, pasaules reliģijām, sektoloģiju, vispārējo vēsturi, kultūrvēsturi un vispusīga uzziņu literatūra. Elektroniskajā katalogā (sistēmā Nexus) šobrīd pieejami 25802 ieraksti. Bibliotēkas krājums regulāri tiek papildināts ar jauniem izdevumiem.

Bibliotēkas darbības mērķis - nodrošināt informācijas resursu un pakalpojumu pieejamību Lutera Akadēmijas studentiem un akadēmiskajam personālam.

Lutera Akadēmijas bibliotēkas galvenais uzdevums ir nodrošināt studiju procesu un pētniecisko darbu izstrādi ar mācību literatūru un elekroniskajiem resursiem, atbilstoši studiju programmām. Lutera Akadēmijas bibliotēka sniedz informatīvu un praktisku atbalstu mācību procesa īstenošanā.

Bibliotēkas lasītavu var izmantot jebkurš Latvijas vai citas valsts iedzīvotājs. Uz mājām grāmatas izsniedz Lutera akadēmijas pasniedzējiem, darbiniekiem un studentiem, kā arī LELB mācītājiem un Virsvaldes darbiniekiem.

Bibliotēka atrodas augstskolas ēkā, 1.stāvā, Alksnāja iela 3, Rīga

Lutera Akadēmijā ir pieejamas šādas  e-resursu platformas:  

Piekļuve nodrošināta LA studentiem un docētājiem, pieslēdzoties ar  lietotājvārdu un paroli.

BRĪVPIEEJAS ELEKTRONISKIE RESURSI

 

LA Bibliotēkas darbību reglamentē Lutera Akadēmijas Bibliotēkas nolikums

Pakalpojumi tiek sniegti  saskaņā ar Lutera Akadēmijas Bibliotēkas lietošanas noteikumiem.
 

Ziņojumi
 

*****
2023./2024.akag. gada PAVASARA semestra SESIJAS GRAFIKS šeit>


Sadarbības partneri
fb
© 2024 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »