Lutera Akadēmija izsludina konkursu uz 3 akadēmiskā personāla amata vietām:                                 

profesors– Sistemātiskās teoloģijas apakšnozarē;

profesors-  Baznīcas vēstures apakšnozarē;

profesors-  Bibliskās teoloģijas apakšnozarē.

Darba līgums uz noteiktu laiku - ievēlēšanas laiku (seši gadi), sākot ar 2024./2025.akad.gadu.

Akadēmiskā personāla darba slodze tiek precizēti katru akadēmisko gadu.

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem un ievēlēšanas kārtību akadēmiskajos amatos atbilstoši "Lutera Akadēmijas Nolikuma par akadēmiskajiem amatiem" pretendenti/-es var iepazīties šeit>.

Iesniedzamie dokumenti:

-  rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā, norādot amatu, uz kuru pretendē;

-  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti dokumentu noraksti vai kopijas, kas apliecina atbilstošajam amatam nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (uzrādot oriģinālus);

-  akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums pēc "EUROPASS" CurriculumVitae veidlapas parauga, kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu saraksts pēdējo sešu gadu laikā un citi dokumenti, kurus pretendents/-e vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;

-  2 rekomendācijas, t.sk. 1 rekomendācija no Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Bīskapu kolēģijas.

Dokumenti iesniedzami līdz 2024.gada 30.aprīlim personīgi LA Studiju daļā vai elektroniski: info@lut.edu.lv.

Papildu informācija pa tālr. 29128655.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulu, pretendenta/-es pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Lutera Akadēmija.

Ziņojumi
 

*****
Sveicam 2024. gada LA absolventus 

un aicinām uz LA 23.izlaidumu piektdien, 21.jūnijā plkst.15.00 Rīgas Domā.


Sadarbības partneri
fb
© 2024 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »