Lutera Akadēmija izsludina konkursu uz 2 akadēmiskā personāla amata vietām:

                                       docents – Baznīcas vēstures apakšnozarē;

                                       lektors – Sistemātiskās teoloģijas apakšnozarē.

Darba līgums uz noteiktu laiku - ievēlēšanas laiku (seši gadi).

Darba samaksa: līdz EUR 1124 bruto mēnesī par 1,0 likmi.

Akadēmiskā personāla darba slodze tiek precizēti katru akadēmisko gadu.

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem un ievēlēšanas kārtību akadēmiskajos amatos atbilstoši "Lutera Akadēmijas Nolikuma par akadēmiskajiem amatiem" pretendenti/-es var iepazīties šeit>.

Iesniedzamie dokumenti:

-  rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā, norādot amatu, uz kuru pretendē;

-  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti dokumentu noraksti vai kopijas, kas apliecina atbilstošajam amatam nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (uzrādot oriģinālus);

-  akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums pēc "EUROPASS" CurriculumVitae veidlapas parauga, kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu saraksts pēdējo sešu gadu laikā un citi dokumenti, kurus pretendents/-e vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;

-  2 rekomendācijas, t.sk. 1 rekomendācija no Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Bīskapu kolēģijas.

Dokumenti iesniedzami līdz 2022.gada 12.decembrim personīgi LA Studiju daļā vai elektroniski: info@lut.edu.lv.

Papildu informācija pa tālr. 29128655.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulu, pretendenta/-es pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Lutera Akadēmija.

2023. gada 30. septembris
Vārda dienas: Elma, Elna, Menarda
Ziņojumi
                                                                            

Lutera Akadēmijas 

LEKCIJU PLĀNS 2023./2024.akad.gada Rudens semetrim šeit>

*****


Sadarbības partneri
fb
© 2023 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »