Moto: Ticībā Kristus ir klātesošs.


Vīzija

Lutera akadēmija ir starptautiski atzīta teoloģiska augstskola luteriskajā tradīcijā, kas sagatavo cilvēkus atsaukties aicinājumam īstenot Kristus misiju pasaulē.

Misija

LA misija ir darīt pieejamu akadēmisku, Svētajos Rakstos balstītu un praktiski pielietojamu teoloģisko izglītību, sadarbojoties ar Latvijas Evaņģēliski luterisko baznīcu, kā arī citām baznīcām un sadarbības partneriem visā pasaulē.


Vērtības

  1. Sūtība un atbildība

  2. Tradīcija un atvērtība

  3. Attiecības un piederība

  4. Individualitāte un kopība 


Stratēģiskā attīstība
_______________________________________________________________________________________________________________
Stratēģiskās attīstības plāns 2021-2025
Studiju virziena "Reliģija un teoloģija" attīstības plāns 2021-2025
‌ 

2023. gada 10. decembris
Vārda dienas: Guna, Judīte
Ziņojumi
 

LEKCIJU PLĀNS 2023./2024.akad.gada Rudens semestrim šeit>

*****


Sadarbības partneri
fb
© 2023 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »