LA vadība un pārvalde

LA institūcijas, kas īsteno pārstāvības un vadības funkcijas akadēmiskos, zinātniskos un organizatoriski saimnieciskos jautājumos ir:

– Satversmes sapulce;
– Senāts;
– Rektors: īsteno Akadēmijas vispārējo administratīvo, akadēmiskās un zinātniskās darbības vadību un bez īpaša pilnvarojuma savas kompetences robežās pārstāv Akadēmiju visās akadēmiskās un zinātniskās darbības lietās. Rektors ik gadu iesniedz pārskatu par Akadēmijas darbu Akadēmijas Dibinātājam.
– Revīzijas komisija;
– Akadēmiskā šķīrējtiesa;
Studējošo pašpārvalde.

D.D. Jānis Vanags
Rektors
LELB arhibīskaps
arhibiskaps@gmail.com

2011 - pašlaik: LELB arhibīskaps Jānis Vanags ievēlēts par Lutera Akadēmijas rektoru Satversmes sapulcē 2011.gada 23.augustā.
Saskaņā ar LA Satversmes 34. pantu "ja par Rektoru tiek ievēlēts LELB arhibīskaps, uz viņu nav attiecināms šajā pantā noteiktais termiņa ierobežojums." , t.i. uz 5 (pieciem) gadiem ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.
Mg.theol. Rinalds Grants
Rektora vietnieks
rinalds.grants@gertrude.lv
Mg.paed. Helēna Andersone
Studiju prorektore
academy@latnet.lv

LA Satversmes sapulce

1. Bīskaps emer. Pāvils Brūvers – Satversmes sapulces priekšsēdētājs
2. Bīskaps Hanss Martins Jensons – Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietnieks 
3. Prof.bak. izglītībā Lilita Čukule – Satversmes sapulces sekretāre
4. Dr.theol. Guntis Kalme
5. Mg.theol. Laila Čakare
6. Mg.theol. Indulis Paičs
7. Mg.art. Juris Griņēvičs
8. Mg.art. Kristīne Adamaite
9. Studējošais Andis Grīnbergs
10. Studējošais Miķelis Dāvids Rikveilis
11. Mg.art. Ilze Sprance

LA Senāts


1. Bīskaps Hanss Martins Jensons – Senāta priekšsēdētājs
2. Mg.theol. Rinalds Grants – Senāta priekšsēdētāja vietnieks
3. Mg.paed. Helēna Andersone – Senāta sekretāre
4. Dr.theol. Guntis Kalme
5. Mg.theol. Laila Čakare
6. Mg.art. Vilis Kolms
7. Studējošais Andis Grīnbergs

LA Revīzijas komisija1. Aivars Kaņeps
2. Intars Jonītis
3. Iveta Ilsuma
4. Jānis Moors

LA Šķīrējtiesa
Augstskolas ''Nodibinājums "Lutera Akadēmija"''
Satversme
III. Akadēmijas pārvalde un struktūra

45. pants. Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata:
    45.1. studējošo un akadēmiskā personāla iesniegumus par Akadēmijas Satversmē noteikto akadēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem un pārkāpumiem;
    45.2. strīdus starp Akadēmijas amatpersonām un struktūrvienību pārvaldes institūcijām, kas atrodas pakļautības attiecībās;

    45.3. iesniegumus par administratīva akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanu un pieņem attiecīgus lēmumus par tiem, kā arī pilda citus Akadēmijas Satversmē paredzētus uzdevumus.
Rīgā, 2012. gada 31. janvārī

Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre I.Viņķele
Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis


1. Dzintars Laugalis
2. Aivars Gusevs
3. Laila Čakare
4. Ilze Sprance
5. Valdis Šmits

Ziņojumi
**********

Lutera Akadēmijas
bibliotēkas pakalpojumi ir pieejami,
bet pirms bibliotēkas apmeklējuma sazināties ar bibliotekāri, zvanot 29466511 vai rakstot bibliotekalutaka@gmail.com

**********

          2.SEMESTRA Studiju plāns un        lekciju saraksti šeit>


Draugi
© 2022 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »