Mācībspēki

 kalme 
     Docents Dr.theol. Guntis Kalme
     guntis.kalme1502@gmail.com

      Studiju kursi:
      - Dogmatika
      - Luteriskās Ticības apliecības
      - Filozofija un ētika teologiem
      - Lutera raksti 
 
ugis
Docents, pētnieks Dr.theol. Uģis Sildegs
sildegs@yahoo.com

Studiju kursi:
- Latvijas Baznīcas vēsture
- Baznīcas vēsture (Reformācijas un konfesionālisma laikmets) 
 
rubenis
Docents, pētnieks Dr.theol. Juris Rubenis
juris.rubenis@iii3.lv

Studiju kursi:
- Mācītāju garīgās aprūpes pamati 
 
vilis
Docents Mg.art. Vilis Kolms
vilis@me.com

Studiju kursi:
- Liturģika un liturģiskā dziedāšana
 
laila
Lektore Mg.theol. Laila Čakare
Laila.Cakare@lut.edu.lv

Studiju kursi:
- Bībeles pārskats (Ievads VD)
- VD pravieši
- Mozus grāmatu ekseģēze
- Bībeles ebreju valodas pamati 
 
gints
Lektors Mg.theol. Gints Graudiņš
gints.graudins@gmail.com

Studiju kursi:
- Ievads dogmatikā
- Apustulisko vestuļu ekseģēze 
(Pāvila vēst.romiešiem ekseģēze)
 
tumans
Viesprofesors Dr.hist. Harijs Tumans
harijs.tumans@lu.lv

Studiju kursi:
- Baznīcas vēsture (Agrīno laiku BV un Viduslaiku BV)
 
 taivane
        Viesprofesore Dr.theol. Elizabete Taivāne
        elizabete.taivane@lu.lv
        Studiju kurss:
        - Pasaules reliģijas 
 
 
 andris
Viesdocents Dr.hist.eccl. Andris Priede
priedea@inbox.lv
Studiju kurss:
- Baznīcas vēsture (Moderno laiku BV) 
 
ieva
Viesdocente Dr.art. Ieva Rozenbaha
ievaroze@gmail.com
Studiju kurss:
- Baznīcas mūzikas vēsture
 
antra_line
Viesdocente Dr.sc.admin. Antra Līne
antra_line@inbox.lv

Studiju kurss:
- Ievads zinātniskajā pētniecībā 
 J.Vanags 
Vieslektors Dr.h.c. Jānis Vanags
‌          arhibiskaps@gmail.com

 ‌        Studiju kurss:
        - Baznīca un amats
‌         
 
paaics
 Vieslektors Mg.theol. Indulis Paičs
‌         indulis@gmail.com

 ‌        Studiju kursi:
‌         - Bībeles pārskats (Ievads JD)
 ‌        - Ebreju vēstules ekseģēze
 
mazis
 Vieslektors Mg.theol. Edgars Mažis
 edgars.mazis@gmail.com 

        Studiju kursi:
‌        - Laulību un ģimenes padomdošana
‌        - Pastorālā padomdošana
 talis 
Vieslektors Mg.theol., Dr.oec. Tālis Freimanis
talis.f@tvnet.lv 

        Studiju kurss:
‌        - Tradicionālās konfesijas
‌         
 
R_grants
Vieslektors Mg.theol. Rinalds Grants
‌         rinalds.grants@gertrude.lv

 ‌        Studiju kursi:
‌         - Katehētika
         - Homilētika un publiska runa
‌         - Pastorālteoloģija
         - Garīgā līdzgaitniecība

 
 hanss 
Vieslektors Mg.theol. Hanss Martins Jensons
‌         hanss_martins.jensons@lelb.lv

 ‌        Studiju kursi:
         - Ievads teoloģjā un dogmatikā
‌         
 R_Otomers 
Vieslektors Mg.theol. Roberts Otomers
roberts.otomers@inbox.lv

          Studiju kursi:
         - Kristīgās vadības pamati
         - Mateja evaņģ.ekseģēze
           
 
sigita
  Vieslektore Mg.geol. Sigita Dišlere
  sigita.dislere@gmail.com

            Studiju kurss:
           - Ievads diakonijā

 plaudis 
  Vieslektors Mg.phil. Jānis Plaudis
  glossa@inbox.lv

          Studiju kursi:
          - Jaunās Derības grieķu valoda
          - Vulgātas latīņu valoda
 
 vija 
 Vieslektore Mg.art. Vija Beinerte
 vija.beinerte@gmail.com

            Studiju kurss:
            - Publiskā runa 
 Ece 
 Vieslektore Mg.theol. Kristīna Ēce
 ece.kristina@gmail.com

            Studiju kurss:
          - Teoloģiskā angļu valoda
 bite 
  Vieslektors Mg.theol. Aleksandrs Bite
  aleksandrs.bite@gmail.com

           Studiju kurss:
          - Jāņa evaņģēlija ekseģēze
   
 
 

Viesdocente Dr.paed.Inese Augškalne
         inkalne@rarzi.lv

        Studiju kurss:
        - Kristīgā pedagoģija‌

2024. gada 18. jūlijs
Vārda dienas: Rozālija, Roze
Ziņojumi
 

*****
Sveicam 2024. gada LA absolventus 

un aicinām uz LA 23.izlaidumu piektdien, 21.jūnijā plkst.15.00 Rīgas Domā.


Sadarbības partneri
fb
© 2024 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »