Mācībspēki

 kalme 
     Docents Dr.theol. Guntis Kalme
     guntiskalme@hotmail.com

      Studiju kursi:
      - Dogmatika
      - Luteriskās Ticības apliecības
      - Filozofija un ētika teologiem
      - Lutera raksti 
 
ugis
Docents, pētnieks Dr.theol. Uģis Sildegs
sildegs@yahoo.com

Studiju kursi:
- Latvijas Baznīcas vēsture
- Baznīcas vēsture (Reformācijas un konfesionālisma laikmets) 
 
rubenis
Docents, pētnieks Dr.theol. Juris Rubenis
juris.rubenis@iii3.lv

Studiju kursi:
- Mācītāju garīgās aprūpes pamati 
 
vilis
Docents Mg.art. Vilis Kolms
vilis@me.com

Studiju kursi:
- Liturģika un liturģiskā dziedāšana
 
laila
Lektore Mg.theol. Laila Čakare
Laila.Cakare@lut.edu.lv

Studiju kursi:
- Bībeles pārskats (Ievads VD)
- VD pravieši
- Mozus grāmatu ekseģēze
- Bībeles ebreju valodas pamati 
 
gints
Lektors Mg.theol. Gints Graudiņš
gints.graudins@gmail.com

Studiju kursi:
- Ievads dogmatikā
- Apustulisko vestuļu ekseģēze 
(Pāvila vēst.romiešiem ekseģēze)
 
tumans
Viesprofesors Dr.hist. Harijs Tumans
harijs.tumans@lu.lv

Studiju kursi:
- Baznīcas vēsture (Agrīno laiku BV un Viduslaiku BV)
 
 taivane
        Viesprofesore Dr.theol. Elizabete Taivāne
        elizabete.taivane@lu.lv
        Studiju kurss:
        - Pasaules reliģijas 
 
 
 andris
Viesdocents Dr.hist.eccl. Andris Priede
priedea@inbox.lv
Studiju kurss:
- Baznīcas vēsture (Moderno laiku BV) 
 
ieva
Viesdocente Dr.art. Ieva Rozenbaha
ievaroze@gmail.com
Studiju kurss:
- Baznīcas mūzikas vēsture
 
antra_line
Viesdocente Dr.sc.admin. Antra Līne
‌antra_line@inbox.lv

Studiju kurss:
- Ievads zinātniskajā pētniecībā 
 J.Vanags 
Vieslektors Dr.h.c. Jānis Vanags
‌          arhibiskaps@gmail.com

 ‌        Studiju kurss:
        - Baznīca un amats
‌         
 
paaics
 Vieslektors Mg.theol. Indulis Paičs
‌         indulis@gmail.com

 ‌        Studiju kursi:
‌         - Bībeles pārskats (Ievads JD)
 ‌        - Ebreju vēstules ekseģēze
 
mazis
 Vieslektors Mg.theol. Edgars Mažis
 edgars.mazis@gmail.com 

        Studiju kursi:
‌        - Laulību un ģimenes padomdošana
‌        - Pastorālā padomdošana
 talis 
Vieslektors Mg.theol., Dr.oec. Tālis Freimanis
talis.f@tvnet.lv 

        Studiju kurss:
‌        - Tradicionālās konfesijas
‌         
 
R_grants
Vieslektors Mg.theol. Rinalds Grants
‌         rinalds.grants@gertrude.lv

 ‌        Studiju kursi:
‌         - Katehētika
         - Homilētika un publiska runa
‌         - Pastorālteoloģija
         - Garīgā līdzgaitniecība

 
 hanss 
Vieslektors Mg.theol. Hanss Martins Jensons
‌         hanss_martins.jensons@lelb.lv

 ‌        Studiju kursi:
         - Ievads teoloģjā un dogmatikā
‌         
 R_Otomers 
Vieslektors Mg.theol. Roberts Otomers
roberts.otomers@inbox.lv

          Studiju kursi:
         - Kristīgās vadības pamati
         - Mateja evaņģ.ekseģēze
           
 
sigita
  Vieslektore Mg.geol. Sigita Dišlere
  sigita.dislere@gmail.com

            Studiju kurss:
           - Ievads diakonijā

 plaudis 
  Vieslektors Mg.phil. Jānis Plaudis
  glossa@inbox.lv

          Studiju kursi:
          - Jaunās Derības grieķu valoda
          - Vulgātas latīņu valoda
 
 vija 
 Vieslektore Mg.art. Vija Beinerte
 vija.beinerte@gmail.com

            Studiju kurss:
            - Publiskā runa 
 Ece 
 Vieslektore Mg.theol. Kristīna Ēce
 ece.kristina@gmail.com

            Studiju kurss:
          - Teoloģiskā angļu valoda
 bite 
  Vieslektors Mg.theol. Aleksandrs Bite
  aleksandrs.bite@gmail.com

           Studiju kurss:
          - Jāņa evaņģēlija ekseģēze
   
 
 

Viesdocente Dr.paed.Inese Augškalne
         inkalne@rarzi.lv

        Studiju kurss:
        - Kristīgā pedagoģija‌

2023. gada 01. aprīlis
Vārda dienas: Dagnis, Dagne
Ziņojumi

                                                                              
Lutera Akadēmijas 2022./2023.akad.gada 2.semestra lekciju saraksti šeit>

* * * * * *
Trešdien, 29.martā plkst.17.30-20.00 Lutera Akadēmijā (Reformātu baznīcā) notiks 
Liturģiskās kalpošanas praktikums
lai studenti mācītos kalpot kā perminderi pie altāra, it īpaši pie brīvi stāvoša altāra. 

To vadīs Rīgas Doma dekāns Elijs Godiņš un LA docents Vilis Kolms. 

Tas būs vērtīgi katram, kas praktiski kalpo pie altāra savā draudzē, tāpēc praktikumā var piedalīties ikviens LELB mācītājs, evaņģēlists, diakons, perminderis.

* * * * * *

Lutera Akadēmijas Zinātnes padome izsludina LA Studentu zinātnisko rakstu konkursu 

atbilstoši "LA studentu zinātnisko rakstu konkursa nolikumam 2022./2023.akad.gadam". 

Iesniegšanas termiņš - 2023.gada 21.aprīlis

     

Sadarbības partneri
© 2023 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »