Ielūgums uz mācītāja Roberta Feldmaņa atceres pasākumu

Mūsu mācītājam, profesoram un garīgajam tēvam Robertam Feldmanim 2018.gada 4.augustā - 108! Profesora Roberta Feldmaņa fonds sadarbībā ar Katlakalna draudzi aicina ikvienu interesentu un atbalstītāju uz mācītāja Roberta Feldmaņa atceres dienas svinībām 4. augustā plkst. 11:00 Katlakalna baznīcā.

Atraitne Anna. Viņa ir elpojusi no Dieva lūgšanām un kalpošanas Dievam. Tos, kas tā kalpo Viņa namā un svētumā, Dievs atalgo kādā pavisam īpašā veidā. Viņa teic to Kungu, runā uz ļaudīm prieka pilna. Šis prieks ir vairāk nekā jaunība, nekā barība, nekā zelta kalni. Viņa ir liecinieks Dieva brīnišķīgajiem pestīšanas darbiem.
(no jaunās R.Feldmaņa grāmatas “Jaunās Derības personas”)

Katlakalna dievnams un dārzs atvērts no plkst. 10:00.
  • Svētbrīdis plkst.11:00 (lasījumi no topošās R.Feldmaņa grāmatas “Jaunās Derības personas”).
  • Atskats uz Profesora Roberta Feldmaņa fonda paveikto un ieskats nākotnes plānos.
  • Pateicības fonda atbalstītājiem.
  • Atmiņu, citātu, stāstu, notikumu, izteicienu, padomu, stiprinājuma vārdu un citu liecību par R.Feldmani dalīšanās un apkopošana pie sadraudzības kliņģera.
LŪGUMS!
Ņemt līdzi Jūsu īpašumā esošos jebkāda veida un rakstura materiālus (foto, video, audio, pieraksti, priekšmeti, u.c.), kam ir saistība ar mācītāju R.Feldmani un viņa kalpošanu. Fonds apņemas piefiksēt un atdot Jums uzticētos materiālus.

ZIEDOJUMI:
Visi svētbrīdī saņemtie ziedojumi tiks novirzīti jaunās grāmatas izdošanai.

Profesora Roberta Feldmaņa fonds
Adrese sarakstei: Roberta Feldmaņa iela 1, Rīga, LV-1014
Reģistrācijas Nr.: 40008178759
Bankas konts: LV43PARX0013132500001
E-pasts: feldmanafonds@gmail.com
Mājaslapa: www.robertsfeldmanis.lv

2023. gada 01. aprīlis
Vārda dienas: Dagnis, Dagne
Ziņojumi

                                                                              
Lutera Akadēmijas 2022./2023.akad.gada 2.semestra lekciju saraksti šeit>

* * * * * *
Trešdien, 29.martā plkst.17.30-20.00 Lutera Akadēmijā (Reformātu baznīcā) notiks 
Liturģiskās kalpošanas praktikums
lai studenti mācītos kalpot kā perminderi pie altāra, it īpaši pie brīvi stāvoša altāra. 

To vadīs Rīgas Doma dekāns Elijs Godiņš un LA docents Vilis Kolms. 

Tas būs vērtīgi katram, kas praktiski kalpo pie altāra savā draudzē, tāpēc praktikumā var piedalīties ikviens LELB mācītājs, evaņģēlists, diakons, perminderis.

* * * * * *

Lutera Akadēmijas Zinātnes padome izsludina LA Studentu zinātnisko rakstu konkursu 

atbilstoši "LA studentu zinātnisko rakstu konkursa nolikumam 2022./2023.akad.gadam". 

Iesniegšanas termiņš - 2023.gada 21.aprīlis

     

Sadarbības partneri
© 2023 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »