Lutera Akadēmijas studentu pētniecisko darbu konkurss

2024.gada 12.aprīlī notika Lutera Akadēmijas ikgadējā studentu pētniecisko darbu konkursa noslēgums. LA stratēģiskais pētniecības virziens tēmas plašuma un dziļuma dēļ joprojām ir luteriskā antropoloģija mūsdienu kontekstā. Konkursantu darbu tēmas tika izvēlētas saskaņā ar to, ietverot plaša spektra teoloģiskās disciplīnas.

2023.gadā tika prezentēti 7 darbi, šogad 9 studenti prezentēja 10 darbus - referātus un esejas. 

Pēc katras darba prezentēšanas konkursanti atbild gan uz komisijas, gan uz klausītāju jautājumiem. Konkursa darbu prasības ir  pietuvinātas bakalaura darba prasībām, lai studenti pēc iespējas agrāk un labāk apgūtu prasmes akadēmisku darbu izstrādei. 

Šogad darbu vērtēšanā kā Profesora Roberta Feldmaņa fonda (PRFF) valdes priekšsēdētājs piedalījās žūrijas komisijas vadītājs Dr. Guntis Kalme. Uz PRFF statūtos minētā: “Veicināt pētniecību, kā arī cita veida aktivitātes Dr.Feldmani interesējošās jomās, tai skaitā vēsturē, pedagoģijā, teoloģijā, sakrālajā mākslā ..”, fonds piešķīra 2 studentiem veicināšanas balvas. PRFF ir jau veiksmīgi sadarbojies ar LA - gan iekārtojot R.Feldmaņa, E.Rumbas, R.Akmentiņa un P.Žibeika auditorijas, gan apgādājot studentus ar PRFF izdotajām grāmatām, kā arī kopīgi izdodot LA žurnālu Credimus. 

Konkursa komisija bija iepriecināta par studentu paveikto. Tika ņemti vērā kā akadēmiskie rezultāti, tā arī retoriskais sniegums prezentācijā un debatēšanas prasmes. 

Konkursa rezultāti:

1. vieta - Sandrai Kokinai par darbu "Kristīgās ticības praktizēšana Latvijas nacionālo partizānu apvienības (LNPA, 1944 – 1953) vienībā  pēc atmiņu liecībām"".

2.vieta - Artim Virsim par darbu "Pieci jautājumi un atbildes par Kārļa Skalbes pasaku “Kaķīša dzirnavas”".

3.vieta - Sanitai Zaharānei par darbu "Garīgās aprūpes slimnīcā aktualitāte mūsdienās".

PRFF veicināšanas prēmijas saņēma:

Jānis Apinis par darbu "Krustnešu ticības ideoloģijas analīze Indriķa hronikā";

- Mārcis Romancēvičs par darbu "Kristīgā satura platformu “Modern Reformation”, “1517” un “Indigitous” izpēte un salīdzināšana".

Pārējie studenti saņēma LA diplomus:

- Indra Zeiza par darbu "Misionāres Annas Irbes pirmie divi darba gadi Indijā, un to aktualitāte mūsdienu misijas laukā",

- Artis Virsis par darbu "Piena un gaļas produktu šķirtības prasība Torā",

- Andris Kļaviņš par darbu "Norādes uz Baznīcas dievkalpojuma daļām Jesajas grāmatas 6. nodaļā", 

- Augusts Kamerovskis par darbu "Agrīnā Lutera taisnošanas mācības attīstība: no Augustīniskās izpratnes par taisnošanu uz izpratni viņa darbā “Par kristīga cilvēka brīvību".

Guntis Lielpēteris par darbu "Mācītāja Nikolaja Plātes mantojuma popularizēšana". 

Pagājušajā gadā students Artis Virsis ar savu darbu ieviesa pārmaiņas konkursa praksē - argumentētās esejas formā rakstītu darbu rakstīšanu.Līdz ar to 2023./2024.akad.gadā studentiem tika piedāvāts izvēles studiju kurss "Esejistika" Mg.art. Vijas Beinertes vadībā.

Konkurss studentu vidū gūst aizvien lielāku popularitāti. Studentu akadēmiskā aktivitāte ir pieaugusi. Konkursanti, klausītāji un pasniedzēji bija gandarīti par šo akadēmisko notikumu un tā rezultātiem.
 

2024. gada 18. jūlijs
Vārda dienas: Rozālija, Roze
Ziņojumi
 

*****
Sveicam 2024. gada LA absolventus 

un aicinām uz LA 23.izlaidumu piektdien, 21.jūnijā plkst.15.00 Rīgas Domā.


Sadarbības partneri
fb
© 2024 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »