Liturģiskās kalpošanas praktikums

Lai veicinātu atbilstošu un cienīgu Lutera Akadēmijas dievkalpojumu norisi, š.g. 29.marta vakarā studenti, mācībspēki un absolventi tika aicināti uz semināru «Liturģiskās kalpošanas praktikums».

Praktikumu vadīja Rīgas Doma dekāns Elijs Godiņš. Viņa vadībā semināra dalībnieki ieguva zināšanas un iemaņas, kas saistītas ar kalpošanu pie brīvi stāvoša altāra, kāds sastopams ne vien Lutera Akadēmijas dievkalpojuma telpā Rīgas Reformātu baznīcā, bet arī citviet LELB draudzēs. Nodarbību sākumā dekāna Elija attiecībā uz brīvi stāvošu altāri prezentētā koncepcija «Jēzus mūsu vidū» kļuva arī par vadmotīvu un motivāciju visam, par ko seminārā bija runa: tieši mūsu Kunga patiesā klātbūtne dievkalpojumā ir galvenais iemesls, kāpēc dievkalpojumu sagatavojot un vadot ir jāizturas ar sevišķu rūpību un arī bijību. Tam līdzi ir arī otrs nozīmīgs iemesls – sapulcētā draudze, kuras pateicības pilno atbildi Kunga klātbūtnei Viņa Vārdā un Altāra sakramentā dievkalpojuma laikā nekam nevajadzētu kavēt vai traucēt.

Nodarbību laikā uzmanība tika pievērsta gan Sv.Vakarēdiena dievkalpojuma sagatavošanai, gan pašai norisei. Tas attiecās gan uz Dievvārdu daļu (no kuras vietas lasīt Sv.Rakstus, kā sagatavoties lasījumam), gan uz Sv.Vakarēdienu (elementu sagatavošana un novietošana uz altāra, altāra trauku un drānu vieta un nozīme, kas jāievēro pie izdalīšanas, kā viss sakārtojams pēc pabeigta Mielasta).

Nodarbības tika ievadītas ar Vakara lūgšanu vesperu formā un noslēgtas ar Svētā Vakarēdiena dievkalpojumu, kurā varēja vērot un piedzīvot to, par ko nodarbībās iepriekš bija runa.

Gan lūgšanā, gan Sv. Vakarēdiena dievkalpojumā dekāns Elijs sacīja īsu homīliju, kas kalpoja arī kā paraugs studentu gatavotajām homīlijām apstākļos, kad laiks starp lekcijām ir ierobežots.

Nodarbībās tika uzdoti daudz jautājumu, kas rādīja, ka studenti un mācībspēki vēlas iegūtās zināšanas pielietot ne vien Akadēmijas dievkalpojumos, bet arī draudzēs, kurās paši iesaistīti. Tāpēc droši var sacīt, ka dekāna Elija vadītais seminārs sasniedza savu mērķi, kalpodams par iedrošinājumu un stiprinājumu tā dalībniekiem un veicinot labu liturģisko praksi.

 Vairāk skatīt šeit> 

Ziņojumi
 

*****
2023./2024.akag. gada PAVASARA semestra SESIJAS GRAFIKS šeit>


Sadarbības partneri
fb
© 2024 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »