Lutera Akadēmijas studentu tikšanās ar NBS kapelāniem

Lai iepazītos ar vienu no darba devējiem Lutera Akadēmijas absolventiem– Nacionālajiem Bruņotajiem spēkiem un Zemessardzi, Lutera Akadēmijas studenti 2023.gada 1.martā tikās ar diviem NBS profesionālā dienesta kapelāniem, majoriem - NBS virskapelāna p.i., Romas katoļu baznīcas pārstāvi Mareku Savicki un Militārās policijas vecāko kapelānu, LELB pārstāvi Normundu Celmiņu. Viņi pastāstīja par savu kalpošanas pieredzi un skaidroja militārkapelāna kalpošanas specifiku.

Katravīram kā jebkuram cilvēkam ir nepieciešama garīgā aprūpe, tāpēc Kristus pavēle par Evaņģelija sludināšanu attiecas arī uz militāro vidi. Tā ir īpaša, jo ir relatīvi slēgta un sekulāra; tā ir izteikti hierarhiska; tajā valda stingri reglamenti un noteikumi. Kapelānam jāprot strādāt komandā, jādarbojas ar izteikti ekumēnisku attieksmi, jāprot Evaņģelija vēsti piedāvāt neuzbāzīgi un netieši, bieži ar savu atbalstošo un iedrošinošo klātbūtni vien. Tāds kalpošanas veids iemanto uzticību. 
Lai kapelāns varētu būtu savējais militārajā vidē, viņam ir nepieciešama īpaša sagatavošana – kapelāns tāpat ir militārpersona, kaut arī nav cīnītājs, viņam ir jābūt ar labu fizisko formu, jo kopā ar savas vienības karavīriem piedalās visās mācībās. Tieši klātbūtnes kalpošana veido uzticības attiecības starp kapelānu, karavīriem un komandieriem. Kapelāns nodrošina vienības personālsastāva reliģisko un garīgo aprūpi (kristības, laulības un bēres, u.c), ir tās komandiera padomdevējs reliģiskos un ētikas jautājumos; veic personālsastāva garīgo, ētisko, militārpatriotisko un reliģisko audzināšanu, tāpat arī saka uzrunas vienības svinīgos pasākumos.  

Spriežot pēc tā, ka diskusijas ieilga un auditorijas uzmanība nenorima, LA studenti šajā profesionālās ievirzes pasākuma tematikā bija ļoti ieinteresēti.  

Dr.Guntis Kalme - Zemessardzes kapelāns
Mareks Savickis
Ziņojumi
 

*****
2023./2024.akag. gada PAVASARA semestra SESIJAS GRAFIKS šeit>


Sadarbības partneri
fb
© 2024 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »