Parakstīts Sadarbības MEMORANDS ar Eiropas Kristīgo akadēmiju

2023.gada 20.februārī parakstīts Sadarbības Memorands starp Lutera Akadēmiju un Eiropas Kristīgo Akadēmiju.

Memorandu parakstīja Lutera Akadēmijas rektors LELB arhibīskaps Jānis Vanags un Eiropas Kristīgās akadēmijas rektore prof. Skaidrīte Gūtmane. Svinīgajā brīdī piedalījās LA rektora vietnieks LELB bīskaps Rinalds Grants un LA studiju prorektore Helēna Andersone un atsevišķi Kristīgās akadēmijas Senāta locekļi. Sadarbības Memorands paredz teoloģiskās izglītības iekļaušanos Eiropas augstākās izglītības telpā (EHEA) un dažādas akadēmiskās aktivitātes, īstenojot formālās un neformālās augstākās izglītības nostādnes izglītībā un zinātniskajā pētniecībā. 

Teoloģijas jomā, Lutera Akadēmija balstās kristīgajā ticībā, kā tā ir atklāta luteriskajā tradīcijā, savukārt Eiropas Kristīgā akadēmija balstās jūdu-kristiešu antropoloģiskās atklāsmes kontinuitātē, kas atklāta Pareizticīgās baznīcas tradīcijā.

Abu augstskolu studējošie, saskaņojot to ar augstskolas Studiju daļu, var noklausīties viņus interesējošos studiju kursus partneraugstskolā, par ko saņem kredītpunktus apliecinošu apliecību. Abas augstskolas vienojās, ka savstarpēji atzīs studiju kursu kredītpunktus katras augstskolas studiju programmās.

Memorands paredz iespēju veidot kopīgas studiju programmas, kā arī partneraugstskolu uzaicināt par dalībnieku pētniecības projektos, par kuriem slēdzami atsevišķi sadarbības līgumi.

Šis memorands kalpos kā konsorcija modelis Eiropas universitāšu hartas Erasmus+ programmas ietvaros starp augstskolām.

Abas augstskolas piekrīt nepieciešamībai veidot kopīgi atvērtu, neitrālu diskusiju un izglītības platformu cilvēkiem, kam interesē teoloģiskās un antropoloģiskās domas tradīcijas un aktualitātes.

Sadarbības ietvaros ir iespēja organizēt kopīgas starptautiskas zinātniskas konferences, pētniecības un studiju programmas, izstādes un publikācijas.

Memoranda partneri balstās Akadēmiskā godaprāta un godīguma kodeksā, kura pamats ir definēts Jēzus Kristus Kalna runā (Mateja ev. 5.-7. nod.). Akadēmiskais godīgums vienam pret otru partneri izpaužas studijās, pētniecībā, lekciju darbā, studiju darbos un visu ar augstskolu saistīto pienākumu pildīšanā.

2024. gada 18. jūlijs
Vārda dienas: Rozālija, Roze
Ziņojumi
 

*****
Sveicam 2024. gada LA absolventus 

un aicinām uz LA 23.izlaidumu piektdien, 21.jūnijā plkst.15.00 Rīgas Domā.


Sadarbības partneri
fb
© 2024 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »