Starptautiska konference "Luteriskā reformācija: pagātnes mantojums, šodienas izaicinājumi"

2017.gada 26.-27.maijā Rīgas domes zālē notiks Reformācijas 500.gadadienai veltīta starptautiska konference "Luteriskā reformācija: pagātnes mantojums, šodienas izaicinājumi".

Konferencē:

  • ar priekšlasījumiem piedalīsies 19 referenti no Latvijas un citām Eiropas valstīm un ASV, lai runātu par luterisma ietekmi, nozīmi un šodienas izaicinājumiem izglītībā, kultūrā, mākslā, teoloģijā, misijā, kā arī ekumēnikā
  • prezentēs tulkojumu Andreasa Knopkena grāmatai “Vēstules romiešiem skaidrojums / 24 tēzes”;
  • skanēs senās mūzikas grupas “Ars Antiqua Riga” koncerts ”Reformācijas mūzika. Mārtiņa Lutera un viņa laikabiedru mūzika”.
KONFERENCES PROGRAMMA
26.maijs

9.00 – 9.30 – reģistrācija, kafija

Ievadvārdi
9.30 – 9.35      Arhibīskaps Jānis Vanags
9.35 – 9.40      Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs
9.40 – 9.45      konferences vadītājs Dr.Guntis Kalme

1. sesija Reformācijas kultūrprocess
9.45 – 10.05  Dr. hab.art. Ojārs Spārītis Reformācijas laika liecības mūsu kultūras vēsturē
10.05 – 10.25 Mg. Andris Vilks, Dr.h.c. Reformācijas loma grāmatniecības un bibliotēku vēsturē
‍10.25 – 10.45 Dr. Aīda Krūze Reformācija izglītībā: skola, skolotājs un mācību grāmata
‍10.45 – 11.05 Dr. Aija Taimiņa Reformācijas laika liecības grāmatās un rokrakstos Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā
‍11.05 – 11.20 Diskusija
‍11.20 – 11.40 Kafijas pauze

2. sesija Luteriskā teoloģija
‍11.40 – 12.10 Dr. Michael Albrecht Mesiāniskā nepieciešamība Ap.d. 3, 21 un Lk 24, 26
‍12.10 – 12.30 Dr. Guntis Kalme Lutera “Kristus priekš mums” koncepts kā luteriskās teoloģijas fundamentālprincips
‍12.30 – 13.00 Dr. Scott Murray Baznīcas šodienas mēģinājumi dekonstruēt Luteru
‍13.00 – 13.15 Diskusija
‍13.15 – 14.00 Pusdienas

3. sesija Luteriskā misija
‍14.00 – 14.30 Dr. Ruhne Imberg Luters, luteriskās baznīcas un misija
‍14.30 – 15.00 Dr. Michal Valčo Reformācija kā Rekristianizācija? – ceļā uz labāku Lutera misijas koncepta izpratni
‍15.00 – 15.30  Dr. Alan Ludwig Luteriskā misija izaicinošā vidē (postpadomju Krievijas piemērs)
‍15.30 – 15.50 Dr.cand. Uģis Brūklene Misija globalizācijas izsauktos migrācijas apstākļos (Īrijas Latvijas latviešu piemērs)
‍15.50 – 16.05 Diskusija

4. sesija Luteriskā Bībeles eksegēze
‍16.05 – 16.25 Mg. Aleksandrs Bite Naratīva hermeneitika Lutera Bībeles interpretācijā
‍16.25 – 16.45 Dr. cand. Laila Čakare Luterisms pirms Lutera: luteriskie interpretācijas pamatprincipi Vēstulē ebrejiem.
‍16.45 – 17.05 Dr. Ralfs Kokins Reformācijas inspirētās Bībeles teksta pētniecības metodes
‍17.05 – 17.20 Diskusija

27. maijs

5. sesija Ekumēnika

‍9.30 – 10.30 Rīgas Sv. Pētera baznīcā:
‍- koncerts - senās mūzikas grupa ARS Antiqua Riga un lūgšana;
‍- Kaspars Bankovskis, Andreasa Knopkena Vēstules romiešiem skaidrojums /24 tēzes prezentācija.
‍10.40 – 11.10 Jānis Vanags, D.D.  Kristus primaritāte kā luteriskās Reformācijas princips
‍11.10 – 11.40 Dr. Zbigņevs Stankevičs Ieskats katoļu un luterāņu kopīgi izstrādātajā dokumentā „No konflikta līdz komūnijai”
‍11.40 – 12.00 Diskusijas
‍12.00 – 13.00 Pusdienas

6. sesija Baznīcas vēsture
‍13.00 – 13.20 Dr. Harijs Tumans Varonības ētoss Eiropas kultūras pamatos
‍13.20 – 13.40 Dr. Voldemārs Lauciņš Saikne starp Vitenbergas(luterisko) reformāciju un pirmās latviešu baznīcas teoloģisko pamatu
‍13.40 – 14.00 Dr. Uģis Sildegs Luteriskā krusta teoloģija komunistiskā geto apstākļos – mācītāja N. Plātes piemērs
‍14.00 – 14.30 Diskusijas, konferences kopsavilkums, noslēguma lūgšana

REĢISTRĀCIJA dalībai konferencē līdz 25.maijam ŠEIT> bez maksas.

‍Reģistrācija 26.maijā par ziedojumu 10,-EUR.

Konferenci rīko: Lutera Akadēmija un Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca

Atbalsta: Martin-Luther-Bund, Rīgas dome un Svētdienas Rīts

 

2023. gada 01. aprīlis
Vārda dienas: Dagnis, Dagne
Ziņojumi

                                                                              
Lutera Akadēmijas 2022./2023.akad.gada 2.semestra lekciju saraksti šeit>

* * * * * *
Trešdien, 29.martā plkst.17.30-20.00 Lutera Akadēmijā (Reformātu baznīcā) notiks 
Liturģiskās kalpošanas praktikums
lai studenti mācītos kalpot kā perminderi pie altāra, it īpaši pie brīvi stāvoša altāra. 

To vadīs Rīgas Doma dekāns Elijs Godiņš un LA docents Vilis Kolms. 

Tas būs vērtīgi katram, kas praktiski kalpo pie altāra savā draudzē, tāpēc praktikumā var piedalīties ikviens LELB mācītājs, evaņģēlists, diakons, perminderis.

* * * * * *

Lutera Akadēmijas Zinātnes padome izsludina LA Studentu zinātnisko rakstu konkursu 

atbilstoši "LA studentu zinātnisko rakstu konkursa nolikumam 2022./2023.akad.gadam". 

Iesniegšanas termiņš - 2023.gada 21.aprīlis

     

Sadarbības partneri
© 2023 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »