Starptautiska konference "Luteriskā reformācija: pagātnes mantojums, šodienas izaicinājumi"

2017.gada 26.-27.maijā Rīgas domes zālē notiks Reformācijas 500.gadadienai veltīta starptautiska konference "Luteriskā reformācija: pagātnes mantojums, šodienas izaicinājumi".

Konferencē:

  • ar priekšlasījumiem piedalīsies 19 referenti no Latvijas un citām Eiropas valstīm un ASV, lai runātu par luterisma ietekmi, nozīmi un šodienas izaicinājumiem izglītībā, kultūrā, mākslā, teoloģijā, misijā, kā arī ekumēnikā
  • prezentēs tulkojumu Andreasa Knopkena grāmatai “Vēstules romiešiem skaidrojums / 24 tēzes”;
  • skanēs senās mūzikas grupas “Ars Antiqua Riga” koncerts ”Reformācijas mūzika. Mārtiņa Lutera un viņa laikabiedru mūzika”.
KONFERENCES PROGRAMMA
26.maijs

9.00 – 9.30 – reģistrācija, kafija

Ievadvārdi
9.30 – 9.35      Arhibīskaps Jānis Vanags
9.35 – 9.40      Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs
9.40 – 9.45      konferences vadītājs Dr.Guntis Kalme

1. sesija Reformācijas kultūrprocess
9.45 – 10.05  Dr. hab.art. Ojārs Spārītis Reformācijas laika liecības mūsu kultūras vēsturē
10.05 – 10.25 Mg. Andris Vilks, Dr.h.c. Reformācijas loma grāmatniecības un bibliotēku vēsturē
‍10.25 – 10.45 Dr. Aīda Krūze Reformācija izglītībā: skola, skolotājs un mācību grāmata
‍10.45 – 11.05 Dr. Aija Taimiņa Reformācijas laika liecības grāmatās un rokrakstos Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā
‍11.05 – 11.20 Diskusija
‍11.20 – 11.40 Kafijas pauze

2. sesija Luteriskā teoloģija
‍11.40 – 12.10 Dr. Michael Albrecht Mesiāniskā nepieciešamība Ap.d. 3, 21 un Lk 24, 26
‍12.10 – 12.30 Dr. Guntis Kalme Lutera “Kristus priekš mums” koncepts kā luteriskās teoloģijas fundamentālprincips
‍12.30 – 13.00 Dr. Scott Murray Baznīcas šodienas mēģinājumi dekonstruēt Luteru
‍13.00 – 13.15 Diskusija
‍13.15 – 14.00 Pusdienas

3. sesija Luteriskā misija
‍14.00 – 14.30 Dr. Ruhne Imberg Luters, luteriskās baznīcas un misija
‍14.30 – 15.00 Dr. Michal Valčo Reformācija kā Rekristianizācija? – ceļā uz labāku Lutera misijas koncepta izpratni
‍15.00 – 15.30  Dr. Alan Ludwig Luteriskā misija izaicinošā vidē (postpadomju Krievijas piemērs)
‍15.30 – 15.50 Dr.cand. Uģis Brūklene Misija globalizācijas izsauktos migrācijas apstākļos (Īrijas Latvijas latviešu piemērs)
‍15.50 – 16.05 Diskusija

4. sesija Luteriskā Bībeles eksegēze
‍16.05 – 16.25 Mg. Aleksandrs Bite Naratīva hermeneitika Lutera Bībeles interpretācijā
‍16.25 – 16.45 Dr. cand. Laila Čakare Luterisms pirms Lutera: luteriskie interpretācijas pamatprincipi Vēstulē ebrejiem.
‍16.45 – 17.05 Dr. Ralfs Kokins Reformācijas inspirētās Bībeles teksta pētniecības metodes
‍17.05 – 17.20 Diskusija

27. maijs

5. sesija Ekumēnika

‍9.30 – 10.30 Rīgas Sv. Pētera baznīcā:
‍- koncerts - senās mūzikas grupa ARS Antiqua Riga un lūgšana;
‍- Kaspars Bankovskis, Andreasa Knopkena Vēstules romiešiem skaidrojums /24 tēzes prezentācija.
‍10.40 – 11.10 Jānis Vanags, D.D.  Kristus primaritāte kā luteriskās Reformācijas princips
‍11.10 – 11.40 Dr. Zbigņevs Stankevičs Ieskats katoļu un luterāņu kopīgi izstrādātajā dokumentā „No konflikta līdz komūnijai”
‍11.40 – 12.00 Diskusijas
‍12.00 – 13.00 Pusdienas

6. sesija Baznīcas vēsture
‍13.00 – 13.20 Dr. Harijs Tumans Varonības ētoss Eiropas kultūras pamatos
‍13.20 – 13.40 Dr. Voldemārs Lauciņš Saikne starp Vitenbergas(luterisko) reformāciju un pirmās latviešu baznīcas teoloģisko pamatu
‍13.40 – 14.00 Dr. Uģis Sildegs Luteriskā krusta teoloģija komunistiskā geto apstākļos – mācītāja N. Plātes piemērs
‍14.00 – 14.30 Diskusijas, konferences kopsavilkums, noslēguma lūgšana

REĢISTRĀCIJA dalībai konferencē līdz 25.maijam ŠEIT> bez maksas.

‍Reģistrācija 26.maijā par ziedojumu 10,-EUR.

Konferenci rīko: Lutera Akadēmija un Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca

Atbalsta: Martin-Luther-Bund, Rīgas dome un Svētdienas Rīts

 

Ziņojumi
 

*****
2023./2024.akag. gada PAVASARA semestra SESIJAS GRAFIKS šeit>


Sadarbības partneri
fb
© 2024 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »