Lutera Akadēmijas pirmā rektora Dr. theol. REINHARDA SLENSKAS latviski izdoto darbu krājuma atvēršana

Dr. theol.Reinharda Slenskas (Slenczka) darbu krājums “Tavs Vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem /Ps. 119:105/” piedāvā lasītājam iepazīties ar R. Slenskas latviešu valodā jau tulkotiem, bet vēl neizdotiem darbiem.

Krājuma iedalījums ir tematisks, ļaujot lasītājam iepazīties ar dažādām R. Slenskas teoloģiskā darba šķautnēm. Tajā pieredzējušam mācītājam un teologam būs ko atkārtot un teoloģijas studentam un draudzes locekļiem bez teoloģijas priekšzināšanām ko atklāt. Turklāt akadēmiskā un baznīcas darba izpratnes dziļums šā autora rakstos nav mazinājis Dieva bērna paļāvību un Kristus vēsts apliecinātāja tiešumu, kas stiprinās ticību luterāņiem un citiem kristiešiem tik daudzos aktuālos jautājumos. Tomēr, pilnīgāk izprast pirmā Lutera Akadēmijas rektora darbu un pienesumu ir iespējams, tikai veltot pienācīgu uzmanību visiem šeit apkopotiem rakstiem, kas, cerams, kalpos par stimulu iepazīt R. Slenskas darbus citās valodās, galvenokārt jau paša profesora dzimtajā vācu valodā.

Reinharda Slenskas dzīve, kura biogrāfija atrodama krājumā, – tik mainīgās un nedrošās postkristīgās sabiedrības vidū, ir nepārprotama kristīga liecība, kuras redzamākie augļi ir Dieva svētītā vairāk nekā pusgadsimtu ilgā laulības dzīve, četri dēli, no kuriem divi turpinājuši tēva mācītāja un akadēmiskā darbinieka ceļu, un piecpadsmit mazmeitu un mazdēlu liels pulciņš, kā arī vairāk nekā 60 mācītāja kalpošanā Dievam pavadīti gadi kancelē un altārī un prestižās universitātēs. Tas viss un daudz kas cits ir apvienots cilvēkā, kurš Latvijā, stādoties priekšā, nereti sevi raksturoja kā – “pensionārs no Vācijas”.

Grāmatas atvēršana ir iezīmēta ar Lutera Akadēmijas dibināšanu pirms 20 gadiem un notiek Lutera Akadēmijas un Luterisma Mantojuma fonda Baznīcas vēstures semināru cikla ietvaros.

Īpašs iepriecinājums grāmatas atvēršanas dienā – sestdien, 2017.gada 11.februārī, būs atkalsatikšanās ar Dr. Reinhardu Slensku un Gizelu Slensku.

10:00 Svētbrīdis

10:20 Dr. theol. Reinharda Slenskas darbu krājuma “Tavs Vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem /Ps. 119:105/” atklāšana

Dr. Voldemārs Lauciņš,  grāmatas sastādītājs, “Jaunākās R.Slenskas grāmatas latviešu valodā tapšana un nozīme”

10:40 D.D. Jānis Vanags, LELB arhibīskaps un LA rektors, “Lutera akadēmija divdesmit gados”

11:00 Prof. Reinhards Slenska, pirmais Lutera akadēmijas rektors (1997–2005)

11:30 Dr. Jouko Talonens, “Teoloģiskais institūts un Herdera institūta teoloģijas nodaļa”

12:00 Sadraudzība

Pasākums notiek Lutera Akadēmijas zālē, Alksnāja ielā 3, Rīgā. Tālrunis informācijai t. 29128655.

Ikviens ir sirsnīgi aicināts!

2023. gada 01. aprīlis
Vārda dienas: Dagnis, Dagne
Ziņojumi

                                                                              
Lutera Akadēmijas 2022./2023.akad.gada 2.semestra lekciju saraksti šeit>

* * * * * *
Trešdien, 29.martā plkst.17.30-20.00 Lutera Akadēmijā (Reformātu baznīcā) notiks 
Liturģiskās kalpošanas praktikums
lai studenti mācītos kalpot kā perminderi pie altāra, it īpaši pie brīvi stāvoša altāra. 

To vadīs Rīgas Doma dekāns Elijs Godiņš un LA docents Vilis Kolms. 

Tas būs vērtīgi katram, kas praktiski kalpo pie altāra savā draudzē, tāpēc praktikumā var piedalīties ikviens LELB mācītājs, evaņģēlists, diakons, perminderis.

* * * * * *

Lutera Akadēmijas Zinātnes padome izsludina LA Studentu zinātnisko rakstu konkursu 

atbilstoši "LA studentu zinātnisko rakstu konkursa nolikumam 2022./2023.akad.gadam". 

Iesniegšanas termiņš - 2023.gada 21.aprīlis

     

Sadarbības partneri
© 2023 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »