Papilduzņemšana studijām Lutera Akadēmijā 2021./2022.akadēmiskajā gadā

2021.gada 13.augustā Lutera Akadēmijas Senāts nolēma izsludināt papilduzņemšanu studijām Lutera Akadēmijā jaunajā 2021./2022.akadēmiskajā gadā.

Dokumentu pieņemšana uz papildus uzņemšanu, vispirms nosūtot elektroniski no līdz 17.- 22.augustam uz e-pastu info@lut.edu.lv, oriģinālus iesniegt 17., 19. vai 24.augustā no plkst. 13.00-17.00 Lutera Akadēmijas Studiju daļā, Alksnāja ielā 3, Rīga.

Iestājpārbaudījumi notiks otrdien, 24.augustā plkst.15.00.

Ar informāciju par iestājeksāmeniem, studiju ilgumu, maksu un dokumentu iesniegšanu var iepazīties šeit UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI akreditētajām programmām "TEOLOĢIJA" un PIETEIKŠANĀS programmā "TEOLOĢIJA UN KALPOŠANA".

Bakalaura studiju programma “TEOLOĢIJA” sniedz Latvijas valsts akreditētu un LELB atzītu kristīgajā un evaņģeliski luteriskajā tradīcijā balstītu akadēmisku teoloģisko izglītību. Studenti iegūst gan teorētiskas zināšanas Bībeliskās, sistemātiskās teoloģijas, Baznīcas vēstures priekšmetos, gan arī iemaņas un prasmes praktiskās teoloģijas kursos.

Pateicoties studiju procesa organizācijai darba dienu vakaros un attālināto studiju iespējām ( Skype, ZOOM, atsevišķu studiju kursu lekciju video un audio ieraksti) LA piedāvā pilna laika studijas Teoloģijas programmā, kas ir apvienojamas ar darbu.

Programma "Teoloģija un kalpošana" ir izveidota tā, lai LELB ietvaros apmācītu un sagatavotu dažāda aicinājuma kalpotājus un nozaru vadītājus draudzē. Šīs programmas studenti izvēlas savām interesēm atbilstošus studiju programmas “Teoloģija” priekšmetus.

Šī programma ir lieliska iespēja cilvēkiem, kuri grib paplašināt savu zināšanu apvārsni, bet šobrīd vēl nevēlas vai nevar uzņemties nopietnas studijas akadēmiskā grāda iegūšanai. Tādējādi studiju process ir elastīgs un pakārtots studējošo iespējām – ļaujot izvēlēties sev interesējošos kursus 40 kredītpunktu apjomā minimums 2 gados un mācīties klātienē vai neklātienē vidēji 2-3 vakarus nedēļā.

Izglītības programma "Teoloģija un kalpošana" sniedz iespēju saņemt teoloģisku izglītību evaņģēlista, katehēta, lektora, diakonijas darbinieka, svētdienas skolotāja un citu draudzes darbinieku kalpošanai.

Šī programma ir izcila iespēja katram pārliecināties un skaidrāk saklausīt Dieva aicinājumu uz kādu īpašu kalpošanu, tai skaitā turpināt studijas bakalaura programmā "Teoloģija, lai kļūtu par garīdznieku vai Baznīcas teologu.

LA piedāvā arī iespēju pēc izvēles apmeklēt sev interesējošus studiju kursus kā klausītājam vai brīvklausītājam.

Papildus informācijai un jautājumiem: e-pasts info@lut.edu.lv un tālr.29128655

Ziņojumi
 

*****
2023./2024.akag. gada PAVASARA semestra LEKCIJU PLĀNS šeit>


Sadarbības partneri
fb
© 2024 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »