Profesora Roberta Akmentiņa memoriālās ekspozīcijas atklāšana

Mācītājs Dr.Roberts Akmentiņš (27.01.1910.–20.05.1994.) ir viens no ievērojamākajiem pagājušā gadsimta mācītājiem Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā. Atzīmējot Roberta Akmentiņa 110.dzimšanas dienu, pirmdien, 27.janvārī plkst.19.00 Lutera Akadēmijā atklās R.Akmentiņam veltītu memoriālo ekspozīciju viņa vārdā nosauktajā auditorijā.

Ticības mācības skolotājs, mācītājs, prāvests, Teoloģijas semināra rektors un LU Teoloģijas fakultātes dekāns - bija gan pakāpieni Roberta Akmentiņa personības veidošanā, gan viņa kā Baznīcas kalpa ceļš.
Dr.Roberts Akmentiņš bija ne tikai nākamās mācītāju paaudzes audzinātājs, bet arī tās aizstāvis pret totalitārās varas vajāšanām. Viņš bija savas Baznīcas, tautas un valsts patriots. 

 • Dzimis Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā.
 • 1929.gadā absolvēja Gaujienas ģimnāziju un tika iesvētīts Gaujienas draudzē.
 •  No 1929.gada līdz 1934.gadam studēja LU Teoloģijas fakultātē, bija Studentu korporācijas Betānija/Auseklis sekretārs, prezidija loceklis. Nobeiguma darbs – "Jēzus pie krusta".
 • 1935.gadā studēja Filoloģijas un Filozofijas fakultātē.
 • No 1934.gada līdz 1938.gadam ticības mācības, vēstures, loģikas, latīņu valodas skolotājs Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, komercskolā, pamatskolā un dibināja 940. mazpulku.
 • No 1938.gada līdz 1940.gadam dienēja 12.Bauskas kājnieku pulkā.
 • 1940.gada 11.aprīlī Teoloģijas fakultātē ieguva teoloģijas licenciāta grādu par darbu "Augusta Saulieša reliģija".
 • 1940.gadā darbojās pretestības organizācijas Tautas sargi Jēkabpils valsts ģimnāzijas skolotāja Osvalda Pūpola (1904–1941) vadītajā jauniešu grupā Viesturieši, 1941.gadā apcietināts.
 • Vācu okupācijas laikā turpināja skolotāja darbu, studēja psiholoģiju Rīgas Pedagoģiskās psiholoģijas institūtā, kā arī 1943. un 1944.gadā studēja filozofijas vēsturi, pedagoģiju Teoloģijas fakultātē, Rīgas universitātē.
 • 1944.gada novembrī bija Latvijas Centrālās Padomes ģen. Jāņa Kureļa (1882–1954) grupas leitnanta Roberta Rubeņa (1917–1944) bataljona faktiskais kapelāns Kurzemes cietoksnī.
 • 1945.gada 11.aprīlī arhibīskapa p. i. Alberta Virbuļa (1890–1946) ordinēts Kuldīgas Sv.Annas baznīcā.
 • No 1945.gada līdz 1948.gadam bija vikārs Blīdenes-Stūru draudzē, no 1945.gada līdz 1949.gadam Kursīšu-Zvārdes draudzē.
 • No 1948.gada līdz 1950.gadam bija mācītājs Remtes, no 1948.gadam līdz 1953. gadam - Gaiķu un Grīvaišu, no 1949.gadam līdz 1982.gadam Lutriņu draudzēs.
 • No 1953.gada līdz 1982.gadam bija mācītājs Saldus I draudzē. 16 gadus strādāja tuvējā kolhozā Druva.
 • No 1967.gada līdz 1983.gadam bija Kuldīgas iecirkņa prāvests.
 • No 1968.gada līdz 1979.gadam bija Konsistorijas locekļa kandidāts, no 1979.gada līdz 1988.gadam Konsistorijas Revīzijas Komisijas loceklis, no 1988.gada līdz 1989.gadam - tās priekšsēdētājs.
 • No 1969.gada līdz 1987.gadam bija Teoloģijas semināra pasniedzējs, no 1980.gada profesors un Sistemātiskās reliģijas zinātnes un filozofisko priekšmetu katedras vadītājs.
 • 1980.gadā aizstāvēja teoloģijas doktora disertāciju "Rakstnieka Augusta Saulieša pasaules uzskata pamatproblēmu aktualitāte".
 • No 1980.gada līdz 1987.gadam bija LELB Teoloģijas semināra rektors.
 •  No 1987.gada līdz 1990 gadam darbojās LELB garīdznieku kustībā Atdzimšana un Atjaunošanās.
 • 1989.gadā LELB 14.Sinode atjaunoja Dr. Robertu Akmentiņu Teoloģijas semināra rektora amatā.
 •  No 1990.gadam līdz 1994.gadam bija atjaunotās LU Teoloģijas fakultātes dekāns, Sistemātiskās teoloģijas katedras vadītājs.
 • 1992. gadā kļuva par Latvijas Zinātņu Akadēmijas goda loceklis.

  Mūsu Baznīcas un teoloģiskās izglītības dzīvē viņš ir viens ievērojams gaišums, vēl vairāk – gaišums tumsībā. Nevainojams cilvēks, kura dzīvei nevarēja uzrādīt vai piedēvēt kādu ēnu. Pozitīvs raksturs ar lielu, dziļu atbildību pret saviem amata pienākumiem. Starp izcilām personībām, kādas mūsu Baznīcā neapšaubāmi ir bijušas, nešauboties minētu arī Robertu Akmentiņu.
                                                                                                      /Dr. R.Feldmanis/

 

2023. gada 30. septembris
Vārda dienas: Elma, Elna, Menarda
Ziņojumi
                                                                            

Lutera Akadēmijas 

LEKCIJU PLĀNS 2023./2024.akad.gada Rudens semetrim šeit>

*****


Sadarbības partneri
fb
© 2023 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »