Lutera Akadēmija un Luterisma Mantojuma Fonds aicina Baznīcas vēstures interesentus uz Dr.Mārtiņa Lutera grāmatas Gribas verdzība atvēršanu un Latvijas Baznīcas vēstures semināru

2016.gada 13.decembrī Lutera Akadēmijā, Rīgā, Alksnāja ielā 3.

Norises plāns

9:30   Grāmatas Gribas verdzība atvēršana un priekšlasījums, mācītājs Mg. Aleksandrs Bite

10:15  pauze

10:30 Pirmais seminārs „Vairāki pietiekoši svarīgi jautājumi par  Latvijas Baznīcas vēstures pētniecību”, Dr. Voldemārs Lauciņš

11:00 diskusijas

11:30 pauze

11:45 Otrais seminārs „Nikolajs Plāte: Luterāņu teoloģija geto”, Mg. Uģis Sildegs

12:15 diskusija

12:45 pauze

Dalības maksa seminārā – 2 EUR

Tikšanās laikā par draudzīgām cenām varēs iegādāties LMF grāmatas.

Administratīvo jautājumu veiksmīgākai risināšanai lūdzu iepriekš informēt par dalībuvlaucinsh@inbox.lv, LA studentiem – pieteikties LA rektorātā.