Reformācijas dienas pasākums Lutera Akadēmijā

Profesora Roberta Feldmaņa fonds sadarbībā ar Luterisma Mantojuma fondu un Lutera Akadēmiju ik gadus aicina uz Reformācijas dienai 2018.gada 31.oktobrī veltītu pasākumu.

 Reformācijas dienas programmā:

 • Profesora Roberta Feldmaņa fonda jaunās grāmatas

  Roberts Feldmanis "Jaunās Derības personas" prezentācija;

  Šis ir otrais sprediķu krājums ciklā par Bībeles nozīmīgajām personībām.

  Jaunas Deribas personas  Mācītāja Roberta Feldmaņa (1910 – 2002) izteiksmīgā latviešu valoda, lielais informācijas daudzums, un viegli uztveramais teksts, padarīs šo grāmatu par draudžu locekļu, mācītāju, skolotāju, vēsturnieku, bērnu un katra Dieva meklētāja draugu.

  Daudziem būs aizkustinoši lasīt un redzēt to, kā viens liecinieks, kurā atspīdēja Kristus mīlestības un žēlastības spēks, lūkojas un atklāj mums tieši tādus pašus lieciniekus, kuri mīlēja un piederēja Kristum.

 • Luterisma Mantojuma fonda  3 jauno grāmatu prezentācija:

  Roberts Kolbs
  "Mārtiņš Luters: pravietis, skolotājs un varonis (Reformatora tēli 1520–1620) "

  Roberts Kolbs (PhD, Viskonsinas universitāte, ASV) ir sistemātiskās teoloģijas profesors emeritus Konkordijas teoloģiskajā seminārā (Sentluisa, Misūri štats, ASV). Viņš ir lasījis lekcijas vairāk nekā 40 izglītības iestādēs visos piecos kontinentos (arī Latvijā) un sarakstījis daudzas grāmatas, īpašu uzmanību pievēršot Mārtiņa Lutera dzīvei, darbiem un teoloģijai.

  Šajā grāmatā autors aplūko dažādus priekšstatus un tēlus par Mārtiņu Luteru laika posmā no 1520. gada līdz 1620. gadam. Ne vienmēr šie priekšstati atbilda īstenībai, jo Lutera sekotāji un pretinieki bija tikai cilvēki, kuri mēdza pārspīlēt, nenovērtēt vai pārvērtēt Lutera personību.

  Mārtiņš Brehts
  "Mārtiņš Luters: Viņa ceļš uz Reformāciju (1. sējums)"


  Mārtiņš Brehts (1932) ir Baznīcas vēsturnieks, profesors emeritus Minsteres universitātē, Vācijā. Viņš ir viens no vadošajiem Lutera pētniekiem Rietumu pasaulē. Laikā no 1981. gada līdz 1987. gadam viņš  saraksta ļoti visaptverošu, rūpīgu un niansētu Mārtiņa Lutera biogrāfiju trīs sējumos:

  1)     Viņa ceļš uz Reformāciju (1483–1521)
  2)     Reformācijas veidošana un definēšana (1521–1532)
  3)     Baznīcas saglabāšana (1532–1546)

  Pirmais sējums aplūko Lutera dzīvi un darbus laikā no dzimšanas līdz ekskomunikācijai. Kā jau akadēmiskam darbam pieklājas, tajā ir vairāk nekā 1600 vēres, un tas nozīmē, ka ar šo grāmatu ikvienam lasītājam tiek dota iespēja arvien padziļinātākai Lutera biogrāfijas pētniecībai.

  Bernhards Loze "Mārtiņa Lutera teoloģija"

  Bernhards Loze (1928–1997), Vācijas evaņģēliskās baznīcas mācītājs, teologs un baznīcas vēsturnieks, ilgus gadus bija Hamburgas Universitātes teoloģijas un baznīcas vēstures pasniedzējs un savu akadēmisko kvalitāšu dēļ augsti novērtēts arī citu universitāšu vieslektors. Viņš ir vairāku grāmatu un daudzu zinātnisku rakstu autors.
  Šajā grāmatā Loze smalki aplūko Lutera dzīvi un teoloģiju vēsturiskā un sistemātiskā skatījumā.

  2008. gadā Luterisma Mantojuma fonds izdeva B.Lozes grāmatu ‟Mārtiņš Luters. Ievads Lutera dzīvē un darbos”.

 • Lutera Akadēmijas studentu prezentācijas par ievērojamiem Teoloģijas semināra un/vai Teoloģijas fakultātes mācībspēkiem: martīru Dr.E.Rumbu, Dr.R.Akmentiņu, Dr.P.Žibeiku, kuru vārdā ir nosauktas Lutera Akadēmijas  auditorijas.
 • Sadraudzība pie Reformācijas dienas kliņģera.
Aicināti visi interesenti!


 

Ziņojumi
 

*****
2023./2024.akag. gada PAVASARA semestra SESIJAS GRAFIKS šeit>


Sadarbības partneri
fb
© 2024 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »