<<< Atpakaļ

Uzņemšana pamatstudiju programmās 2020./2021.akad.gadā


Pieteikšanās studijām, aizpildot Pieteikuma anketu
2020.gada 1. jūnijs - 30. jūlijs
Dokumentu iesniegšana klātienē2020.gada 13. - 30. jūlijs otrdienās un piektdienās no plkst.12-17
Iestājpārbaudījumi
2020.gada 3. augustā plkst.10:00
Papildu uzņemšana

Iestājpārbaudījumi II

Rezultātu paziņošanaKonkursa rezultātus nosaka un apstiprina Uzņemšanas komisija.
Konkursa rezultātus izziņo elektroniski ne vēlāk kā triju dienu laikā no konkursa noslēguma dienas.
Līgumu slēgšanaPamatojoties uz konkursa rezultātiem, reflektanti noteiktajā termiņā slēdz studiju līgumu ar Akadēmiju.

  


Dokumentu iesniegšana
Dokumentu iesnegšana pamatstudiju programmās notiek Lutera Akadēmijas Studiju daļā Rīgā, Alksnāja ielā 3.

Iesniedzamie dokumenti:
Ja noteiktajos datumos reflektants nevar iesniegt dokumentus personīgi, to var izdarīt arī reflektanta pilnvarota persona, kurai ir visi nepieciešamie dokumentu oriģināli un to kopijas.
Pieteikšanās tiek uzskatīta par pilnīgu un reflektants reģistrēts pēc tam, kad Akadēmija ir saņēmusi visus pieprasītos dokumentus.
Iestājpārbaudījumi
Iestājpārbaudījumi studiju programmās notiks 2020. gada 3. augustā plkst. 10:00.

Lai gan dokumentus var iesniegt pilnvarota persona, iestājpārbaudījumi jākārto pieteiktajam reflektantam. Iestājpārbaudījumus var kārtot vienīgi noteiktajos datumos un laikos. Informāciju par pārbaudījumiem, rezultātiem un līguma slēgšanu saņemsiet, iesniedzot dokumentus.

Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana


Uzņemšanai pamatstudiju programmās Akadēmija rīko atklātu un vienlīdzīgu konkursu. Konkursa rezultātus izziņo elektroniski pa e-pastu ne vēlāk kā triju dienu laikā no konkursa noslēguma dienas.

Pamatojoties uz konkursa rezultātiem reflektanti noteiktajā termiņā slēdz studiju līgumu ar Akadēmiju.

Dokumenti:

<<< Atpakaļ

Twitter

Sakarā ar Covid-19 pandēmijas situāciju Latvijā

LUTERA AKADĒMIJĀ

2021.gadā no 8.aprīļa līdz 28.maijam
mācību process notiks attālināti (ZOOM platformā)
LEKCIJU SARAKSTI- skatīt šeit>


Draugi
© 2021 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »