<<< Atpakaļ
Uzņemšana pamatstudiju programmās:

Pieteikšanās studijām4. jūnijs - 31. jūlijs
Dokumentu iesniegšana klātienē16. - 31. jūlijs
Iestājpārbaudījumi I
3. augusts
Papildu uzņemšana
3. - 23. augusts
Iestājpārbaudījumi II
24. augusts
Rezultātu paziņošanaKonkursa rezultātus nosaka un apstiprina Uzņemšanas komisija.
Konkursa rezultātus izziņo elektroniski ne vēlāk kā triju dienu laikā no konkursa noslēguma dienas.
Līgumu slēgšanaPamatojoties uz konkursa rezultātiem, reflektanti noteiktajā termiņā slēdz studiju līgumu ar Akadēmiju.

  


Dokumentu iesniegšana
Dokumentu iesnegšana uz PAPILDU uzņemšanu pamatstudiju programmās notiek Lutera Akadēmijas Studiju daļā Rīgā, Alksnāja ielā 3, no 3. līdz 23. augustam darbadienās no plkst. 12:00 līdz 18:00, bet 23.augustā - līdz plkst.15:00.

Iesniedzamie dokumenti:
Ja noteiktajos datumos reflektants nevar iesniegt dokumentus personīgi, to var izdarīt arī reflektanta pilnvarota persona, kurai ir visi nepieciešamie dokumentu oriģināli un to kopijas.
Pieteikums tiek uzskatīts par pilnīgu un reģistrēts pēc tam, kad Akadēmija ir saņēmusi visus pieprasītos dokumentus.
Iestājpārbaudījumi
Iestājpārbaudījumi studiju programmās, kurās atbilstīgi uzņemšanas noteikumiem tādi ir paredzēti, notiks 2018. gada 24. augustā plkst. 10:00.

Lai gan dokumentus var iesniegt pilnvarota persona, iestājpārbaudījumi jākārto pieteiktajam reflektantam. Iestājpārbaudījumus var kārtot vienīgi noteiktajos datumos un laikos. Informāciju par pārbaudījumiem, rezultātiem un līguma slēgšanu saņemsiet, iesniedzot dokumentus.

Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana


Uzņemšanai pamatstudiju programmās Akadēmija rīko atklātu un vienlīdzīgu konkursu. Konkursa rezultātus izziņo elektroniski pa e-pastu un vietnē ?ct=uznemsanas_statistika_un_rezultati ne vēlāk kā triju dienu laikā no konkursa noslēguma dienas.

Pamatojoties uz konkursa rezultātiem reflektanti noteiktajā termiņā slēdz studiju līgumu ar Akadēmiju.

Dokumenti:

<<< Atpakaļ

Twitter
Piektdien, 9.novembrī plkst.17:30-19:00 vieslektora Dr.Folke Olofsson (Upsalas Universitāte) lekcija "Bībeles hermenētika" Lutera Akadēmijas R.Feldmaņa auditorijā. Aicināts ikviens interesents!
Draugi
© 2019 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »