<<< Atpakaļ
Studiju rezultātu atzīšana

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 36 "Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi” ikvienai personai ir tiesības vērsties Lutera Akadēmijā (LA) ar iesniegumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu augstskolas īstenotā studiju programmā.

Procedūra
Lēmumu par iepriekšējā izglītībā un profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu pieņem Akadēmijas izveidotās komisijas, kuru personālsastāvu apstiprina Akadēmijas rektors. Tās tiesības, pienākumus, veidošanas nosacījumus, kā arī iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas procedūras specifiskos nosacījumus ietver Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanas kārtību.

Pakalpojuma cena ir 20,00 EUR.

Persona, kura vēlas, lai tiktu atzīti tās iepriekšējā izglītībā un profesionālajā pieredzē sasniegtie studiju rezultāti, iesniedz Akadēmijas Studiju daļā:
Dokumenti iesniedzami Lutera Akadēmijas Studiju daļā Rīgā, Alksnāja ielā 3.

‌Studiju rezultātu atzīšanas komisijas izveido katrā studiju programmā, un tās lemj par to studiju rezultātu atzīšanu, kas saistās ar konkrētajā programmā īstenojamiem studiju kursiem, ņemot vērā Latvijas izglītības klasifikāciju.

‌Komisijas pienākums ir izskatīt un pieņemt lēmumu mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas Akadēmijā par iepriekšējā izglītībā un/vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanu vai par atteikumu atzīt studiju rezultātus. Lēmums nosūtāms iesniedzējam pa pastu uz norādīto dzīvesvietas adresi.

‌* Ja iesniegumam tiek pievienotas šo dokumentu kopijas, personai ir pienākums uzrādīt minēto dokumentu oriģinālus.
2020. gada 10. jūlijs
Vārda dienas: Lija, Olīvija
Twitter
       Ch.Cortright
2020.gadā no 12.februāra
  katru trešdienu 17:30 -
20:30

         Lutera akadēmijā

              viesdocenta Dr.theol.Čārlza Kortraita
(Charles Cortright,
ASV)

lekcijas
Pāvila 1.vēstules korintiešiem ekseģēzē

        

                                                                                                                            Draugi
© 2020 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »