Lutera Akadēmijas zinātniskās pētniecības galvenais virziens:
Baznīcas vēstures pētniecība, īpaši Latvijas Baznīcas vēstures aspekti
‌___________________________________________________________________________________________________________

Latvijas Baznīcas vēstures konference "Latvijas Baznīca simts gados" 2018.gada 16.novembrī Lutera Akadēmijā

1. Juris Neikens savā dzīvē un darbā‌, Mg.phil. Ilona Miezīte

2.‌ Latvijas Baznīcas vēstures materiāli ārpus Latvijas, Profesors, Dr.theol. Jouko Talonens, lasa Dr.theol. Voldemārs Lauciņš

‌3. 1915.gada [vidējā] latviešu luterāņa garīgais perimetrs, Dr.theol. Voldemārs Lauciņš

‌4.  Luteriskās Baznīcas "latviskošanas" projekti un mēģinājumi Latvijas Republikā (1918-1940), Dr.phil. Agita Misāne

‌5.  Baznīcas atbalsts nacionālo partizāņu cīņām, 1944 – 1956, Dr.theol. Guntis Kalme

6. Latviešu luterāņu teoloģija komunistiskās okupācijas geto apstākļos, Dr.theol. Uģis Sildegs

‌7. Baznīcā okupētā Latvijā: VDK pretinieks, upuris vai piesegorganizācija?, Mg.iur. Linards Muciņš

‌8. Refleksijas par mazāk skatītajiem notikumiem pirms Trešās Atmodas un Barikāžu laikā, Mg.theol. Aleksandrs Bite

‌9. Luterisma mantojuma fonda 25 darbības gadi, STM Juris Uļģis

‌*****

Reformācijas 500. gadadienai veltīta starptautiska konference"Luteriskā reformācija: pagātnes mantojums, šodienas izaicinājumi" 2017.gada 26.-27.maijā Rīgas domē

‌1. Reformācijas laika liecības mūsu kultūras vēsturē. Prof.Ojārs Spārītis

‌2. Reformācijas loma grāmatniecības un bibliotēku vēsturē. Dr.Andris Vilks

‌3. Reformācija izglītībā: skola, skolotājs un mācību grāmata. Dr.Aīda Krūze

‌4. Reformācijas laika liecības gŗamatās un rokrakstos. Dr.Aija Taimiņa

‌5. Mesiāniskā nepieciešamība Ap.d. 3, 21 un Lk. 24, 26. Dr.Michael Albrecht

‌6. Lutera ""Kristus priekš mums" koncepts kā luteriskās teoloģijas fundamentālprincips. Dr.Guntis Kalme

‌7. Baznīcas mēģinājumi dekonstruēt Luteru šodien. Dr.Scott Murray

‌8. Reformācija kā Rekristanizācija? - ceļā uz labāku Lutera misijas koncepta izpratni. Dr.Michal Valčo

‌9. Luteriskā misija izaicinošā vidē (postpadomju Krievijas piemērs). Dr.Alan Ludwig

‌10. Misija globalizācijas izsauktos migrācijas apstākļos. Mg.Uģis Brūklene

‌11. Bībelē aprakstīto notikumu rekonstrukcija, motode Lutera ekseģēzē. Mg.Aleksandrs Bite

‌12. Luterisms pirms Lutera: luteriskie interpretācijas pamatprincipi Vēstulē ebrejiem. Mg.Laila Čakare

‌13. Luters, luteriskās baznīcas un misija. Dr.Ruhne Imberg

‌14. Reformācijas inspirētās Bībeles teksta pētniecības metodes. Dr.Ralfs Kokins

‌15. Vēstules romiešiem skaidrojums/24 tēzes prezentācija.

‌16. Kristus primaritāte kā luteriskās Reformācijas princips. Jānis Vanags D.D.

‌17. Ieskats katoļu un luterāņu kopīgi izstrādātajā dokumentā "No konflikta līdz komūnijai" Dr.Zbigņevs Stankevičs

‌18. "Aurea ... sunt tempora, nescia belli/ Tie ir zelta ... laiki, kas nepazīst kara". Reformu idejas Livonijas politiskajā kultūrā pirms Reformācijas. Dr.Andris Levāns

‌19. Saikne starp Vitenbergas (luterisko) reformāciju un pirmās latviešu baznīcas teoloģisko pamatu. Mg.Juris Uļģis

‌20. Luteriskā krusta teoloģija komunistiskā geto apstākļos - mācītāja N. Plātes piemērs. Dr.Uģis Sildegs


Zinātniski pētnieciskais darbs

Nolikumi:
2020. gada 25. februāris
Vārda dienas: Alma, Annemarija
Twitter
        2020.gadā nTomas Apelkvistso 10.-14. un
           no 24.-28. februārim

       katru vakaru 17:30 -
20:30

         Lutera akadēmijā

              viesdocenta

Dr.theol.TOMASA APPELKVISTA
(T. Appelqvist,
Zviedrija)

lekcijas IEVADS DOGMATIKĀ (2.daļa)

        

                                                                                                                            Draugi
© 2020 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »