Avīze "Sola scriptura"

Kas ir Lutera Akadēmijas avīze "Sola scriptura"?

Iepazīstinām jūs ar Lutera Akadēmijas avīzi “Sola scriptura”. Avīzē tiek iekļautas publikācijas, kas atspoguļo akadēmijas iekšējo dzīvi gan mācību laikā, gan atpūtā: publikācijas ar mācību procesu veicinošo raksturu un saturu, recenzijas, diplomdarbu kopsavilkumus, intervijas, dažādu pasākumu atskatu rakstus u.c. informāciju, kas ir svarīga studentu sadraudzības un izglītošanās veicināšanai, kā arī zinātniskās publikācijas, kas apskata plašu mūsdienu humanitāro zinātņu nozaru loku teoloģijā, filozofijā, vēsturē, reliģiju zinātnēs, kā arī tādās starpdisciplinārās nozarēs kā kultūras filozofija, sociālā un ekonomiskā filozofija, valodu un tiesību filozofija. Avīzes saturs ir informatīvs un praktisks.

Avīzes nosaukums - Sola scriptura...
Ar terminu “sola Scriptura” mēs Akadēmijā apzīmējam vienu no trim luteriskās ticības apliecības principiem, kas nozīmē “tikai Svētie Raksti” – proti, luteriskā ticība savu pieredzi ir guvusi balstoties tikai uz to, kas ir saskaņā ar Svētajiem Rakstiem – vienkāršoti sakot, to, kas ir saskaņā ar Bībeli.

Tulkojot šo nosaukumu burtiski, mēs iegūstam “tikai raksti”. Lai izvairītos no pārpratumiem, tad te ir svarīgi saprast rakstības pareizību, jo no rakstības izriet šo vārdu patiesā būtība. Rakstot “sola Scriptura”, mums vajadzētu saprast, ka runa ir par tulkojumu “tikai Sv. Raksti”, bet rakstot “Sola scriptura”, mums vajadzētu saprast, ka runa ir par tulkojumu “tikai raksti”.

Atšķirība ir tajā kā mēs uzrakstām vārdu “scriptura” – ar mazo “s” burtu, vai ar lielo. Ja rakstām ar lielo “S”, tad pilnīgi dabīgi rodas sajūta, ka runa ir par Dieva Vārdu, kurš ir pārāks pār visu, ko cilvēks ir pieredzējis savā dzīvē. Līdzīgi ir ar vārdu “Viņš”, kad runājam par Dievu, vai “viņš”, kad runājam par kādu citu personu, izņemot Dievu. Tāpat tas notiek ar vārdu “scriptura”, kuru šīs avīzes kontekstā mēs saprotam kā “raksti” – tikai raksti, un patiešām avīzēs, lielākā mērā, ir tikai raksti. Īpašu pateicību izsakām LA absolventam Jānim Zvirgzdiņam - par brīnišķīgo avīzes nosaukuma ideju.

Avīzes mērķis un saturs

Akadēmijas avīze "Sola scriptura" ir veidota tikai un vienīgi personīgai lietošanai Akadēmijas studentu un darbinieku lokā. Šajā avīzē mēs apkopojam informāciju ne tikai par mums pašiem, bet arī to, kas mums kā studentiem būtu interesants, svarīgs mūsu izglītošanās procesa un sadraudzības veicināšanai, tādējādi saliedējot mūs vienam ar otru vairāk, un nodrošinot mazāku domstarpību izveidošanos nākotnē, kad katram no mums būs kāda sava kalpošana, kādā noteiktā draudzē, it īpaši, ja tāda ļoti aktīva kalpošana ir jau tagad.

‌Katrs students ir aicināts izteikt savas idejas un vēlmes attiecībā uz Akadēmijas avīzes saturu, un tiek pamudināts, paskubināts iesaistīties šīs avīzītes tapšanā, lai tas būtu mūsu visu kopdarbs.

‌Visus līdz šim izdotos "Sola scriptura" numurus ir iespējams aplūkot studentu un pasniedzēju sadaļās - "Manas studijas".

Pieteikšanās redakcijas komandai!!!

Aicinām ikvienu studentu, kas jūt sirdī aicinājumu, iesaistīties avīzes tapšanā. Ar galvenajiem avīzes virzieniem un vakancēm var iepazīties Dokumentu sadaļā: "Redakcijas komanda un darba apraksts".
‌Būsim pateicīgi par ikvienu iesaistīties gribētāju un atbalstu, kā arī aicinām jūs sazināties ar redakciju, aizpildot zemāk esošo kontaktanketu, ja rodas kādi jautājumi par LA avīzi "Sola scriptura".

‌Redakcijas komanda:‌

Andrejs Irbe
‌Redakcijas vadītājs


‌Dokumenti:
Sazināties ar redakciju
* Vārds Uzvārds:
* E-pasts:
* Temats:
   Pievienot failu:
2020. gada 25. februāris
Vārda dienas: Alma, Annemarija
Twitter
        2020.gadā nTomas Apelkvistso 10.-14. un
           no 24.-28. februārim

       katru vakaru 17:30 -
20:30

         Lutera akadēmijā

              viesdocenta

Dr.theol.TOMASA APPELKVISTA
(T. Appelqvist,
Zviedrija)

lekcijas IEVADS DOGMATIKĀ (2.daļa)

        

                                                                                                                            Draugi
© 2020 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »