Mentoru programma

Kas tas ir?

Lutera Akadēmijas (LA) Mentoru programma ir balstīta uz brīvprātības principiem un tās mērķis ir veicināt  jauno studējošo integrēšanos LA studiju procesā, zinātniski pētnieciskā darbībā un kristīgā sadraudzībā.

Mentoru programma tiek īstenota, veicot mentoringu, t.i., zināšanu pārneses procesu, kas sevī ietver konsultāciju sniegšanu un cita veida informācijas apmaiņu un komunikāciju, kurā padomdevējs (Mentors) dalās praktiskās zināšanās par LA studiju procesu, zinātniski pētniecisko darbību un kristīgo sadraudzību, un sniedz padomus jaunajiem studējošajiem.

Mentora un mentorējamā sadarbība balstās uz savstarpējās vienošanās pamata  un nepieciešamības.

Mentors par sasniegtajiem rezultātiem regulāri  informē mentoru programmas koordinatoru.

Mentora programmas koordinēšanu veic Studējošo pašpārvaldes nozīmēts koordinators.

Mentoru programmas koordinators:

Ingmārs Ļakas
Satversmes sapulces loceklis
Ar Mentoru programmas koordinatoru var sazināties,
aizpildot zemāk esošo anketu!!!

Sazināties ar Mentoru programmas koordinatoru
* Vārds Uzvārds:
* E-pasts:
* Temats:
   Pievienot failu:
2019. gada 21. novembris
Vārda dienas: Zeltīte, Andis
Twitter

Piektdien, 22.novembrī 17:30 - 20:30
Lutera akadēmijā vieslektors mācītājs JĀNIS BITĀNS
Priekšlasījumu tēmas:
"Miesīgie un garīgie tēvi"
un "Garīga tēva un biktstēva loma svētdzīvē"

‌                                                                                                                                   Aicināti visi interesenti!Draugi
© 2019 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »