Docētāji un pasniedzēji

Dr.theol. Guntis Kalme
Docents
guntiskalme@hotmail.com

Studiju kursi:
Dogmatika I, II, III
Luteriskās ticības apliecības I, II
Filosofija teologiem
‌Pastorālteoloģija I, II
‌Lutera raksti
‌Ētika

 Dr.theol. Juris Rubenis
Docents
info@elijasnams.lv

Studiju kursi:
‌Garīgās aprūpes pamati
 Mg.art. Vilis Kolms
Docents
vilis@me.com

Studiju kursi:
‌Liturģika I, II, III, IV
‌Liturģiskā dziedāšana
 Mg.theol. Uģis Brūklene
Lektors
ugis.bruklene@lelb.lv

Studiju kursi:
‌Misija un evaņģelizācija
 Mg.theol. Laila Čakare
Lektore
lcakare@gmail.com

Studiju kursi:
‌Ievads Vecajā Derībā
‌1.-2. Mozus grāmatas ekseģēze
‌3.-5. Mozus grāmatas ekseģēze
‌Lielie pravieši
‌Mazie pravieši
‌Bībeles ebreju valodas pamati

Dr.theol. Elizabete Taivāne
Viesdocente
elizabete.taivane@lu.lv

Studiju kursi:
‌Pasaules reliģijas
 
 
‌Dr.hist. Harijs Tumans

Viesprofesors
harijs.tumans@lu.lv

Studiju kursi:
‌Baznīcas vēsture I - Agrīno laiku vēsture
‌Baznīcas vēsture II - Viduslaiku vēsture

Dr.theol. Uģis Sildegs
Viesdocents
sildegs@yahoo.com

Studiju kursi:
‌Baznīcas vēsture III - Reformācijas un konfesionālisma laikmets

Dr.theol. Andris Priede
Viesdocents
priedea@inbox.lv

Studiju kursi:
‌Baznīcas vēsture IV - Moderno laiku vēsture
‌Homilētika I

Mg.philol. Linda Straume
Vieslektore
tiger.pilgrim@gmail.com

Studiju kursi:
‌Teoloģiskā angļu valoda I, II, III
bildeMg.theol. Aneta Sviķe
Vieslektore
anetas@inbox.lv

Studiju kursi:
‌Kristietības māksla

Mg.theol. Rolands Eimanis
Vieslektors
eirolands@inbox.lv

Studiju kursi:
‌Ievads Jaunajā Derībā
‌Vēstules romiešiem ekseģēze
‌1.korintiešiem ekseģēze
‌Kristīgā pedagoģija
‌Retorika

Mg.theol. Gints Kronbergs
Vieslektors
gintslaura@inbox.lv

Studiju kursi:
‌Pastorālā padomdošana

Mg.theol. Edgars Mažis
Vieslektors
edgars.mazis@gmail.com

Studiju kursi:
‌Laulību un ģimenes padomdošana

Mg.theol. Indulis Paičs
Vieslektors
indulis@gmail.com

Studiju kursi:
‌Ievads dogmatikā
‌Mateja evaņģēlija ekseģēze
‌Vēstules ebrejiem ekseģēze

Mg.philol. Jānis Plaudis
Vieslektors
glossa@inbox.lv

Studiju kursi:
‌Jaunās Derības grieķu valoda I, II, III, IV

Mg.paed. Aivars Gusevs
Vieslektors
‌aivars.gusevs@lelb.lv

Studiju kursi:
‌Baznīcas administrācija

Mg.art. Juris Griņevičs
Vieslektors
‌juris.grinevics@jvlma.lv

Studiju kursi:
‌Baznīcas mūzikas vēsture

Mg. Vija Beinerte
Vieslektore
‌vija.beinerte@gmail.com

Studiju kursi:
Runas prasme

2020. gada 25. septembris
Vārda dienas: Rodrigo, Rauls
Twitter

  Sveicam Lutera Akadēmijas
1.kursā:


Teoloģijas programmā - 10 studentus,
Draudžu darbinieku izglītības programmā - 16 studentus.


"Uztici Tam Kungam savus darbus, tad tavi nodomi sekmēsies" / Sal.16:3/


Draugi
© 2020 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »