Vircburgā notika prof. Dr.Reinharda Slenczkas bēres

2022.gada 16.novembrī Vācijā Vircburgas pilsētā Dieva tīrumā (Gottesacker) tika guldīts Lutera Akadēmijas pirmais rektors prof. Dr. Reinhards Slenczka.

Arhibīskaps Jānis Vanags slimības dēļ nevarēja piedalīties bēru ceremonijā, tādēļ LELB pārstāvēja prof.R.Slenczkas students, māc. Andris Krauliņš. Māc. A.Krauliņš pie kapa nolasīja arhibīskapa J.Vanaga vēstījumu. 

Fragmenti no tā: "Izsaku jums sirsnīgu līdzjūtību, pavadot mūžībā mīļo un godājamo profesoru, doktoru Reinhardu Slenczku. Spriežot pēc daudzu vācu teologu un mācitāju liecībām pr to, cik liela nozīme cienītajam profesoram ir bijusi viņu ticības dzīvē, Doktors Reinhards Slenczka patiešām ir bijis ietekmīgs vācu teologs. Tomēr es atļaušos viņu pieskaitīt izcilākajiem latviešu teologiem. 

Pirmkārt tādēļ, ka viņš Latvijai un mūsu luteriskajai baznīcai veltīja astoņus mūža gadus. Otrkārt tāpēc, ka viņš īsā laikā iemācījās latviešu valodu. Mums, latviešiem tas ļoti sasildīja sirdis. Pusgadsimtu mēs dzīvojām starp ienācējiem no Krievijas, kuri tā arī neiemācījās ne vārda latviski. Profesors rādīja priekšzīmi, iemācīdamies latviski no galvas Lutera Mazo katehismu, ko diez vai prot kāds no mūsu luterāņiem. Cieņa, ko profesors šādi parādīja mūsu tautai un valodai, padarīja viņu patiesi par mūsējo. 

Lai arī cik liela nozīme doktoram Slenczkam bija vācu teoloģiskajā izglītībā, nekas nevar līdzināties tam iespaidam, ko viņa darbs un personība atstāja uz luterismu Latvijā. Viņš bija pirmais mūsu Lutera akadēmijas rektors. Liela, varbūt pat lielākā daļa latviešu luterāņu mācītāju ir viņa audzēkņi. Tas ir veidojis mūsu baznīcas identitāti un ielicis pamatus mūsu teoloģiskajai domai. Rīga, iespējams, bija pirmā Reformācijas galvaspilsēta pēc Vitenbergas. Profesora darbs atjaunoja Latvijas luterisma saikni ar īstu vācu luteriskās teoloģijas tradīciju, kurai vienlīdz sveša ir gan liberāla paviršība,  gan sektantisks barbarisms. Viņš bija teologa un mācītāja priekšzīme  daudziem. 

Sirsnīga līdzūtība profesora ģimenei. Īpaša pateicība Gīzelas kundzei, kura vienmēr bija blakus savam vīram un kuru tāpat uzskatām par savējo. Viņi abi ir ar zelta burtiem ierakstījuši savus vārdus Latvijas luteriskās baznīcas vēsturē. 

Lai sirsnīgi cienītajam profesoram Reinhardam Slenczkam miers un Dieva svētība!" 

Gizela Slenszkas kundze pateicās Latvijas ev.lut. Baznīcai un arhibīskapam par līdzjūtības apliecinājumiem. Viņa turpina būt uzcītīga LELB izdevuma "Svētdienas rīts" lasītāja. Viņa sūta sveicienus visiem brāļiem un māsām LELB.

Informāciju sagatavoja: LELB Ārlietu nozare

  

Ziņojumi
 

*****
Sveicam 2024. gada LA absolventus 

un aicinām uz LA 23.izlaidumu piektdien, 21.jūnijā plkst.15.00 Rīgas Domā.


Sadarbības partneri
fb
© 2024 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »