Mūžības gaitās devies LA pirmais rektors prof.Reinhards Slenczka

Š.g. 4.novembrī Vircburgā, Vācijā, Mūžības gaišajā ceļā devies Lutera Akadēmijas pirmais rektors, prof. Dr. Reinhards Slenczka.

R.Slenczka dzimis 1931.gada 16.februārī Kaselē, Vācijā mācītāja un prāvesta Hansa Slenczkas ģimenē.
No 1951. līdz 1956.gadam viņš studēja teoloģiju, filozofiju un slāvistiku Mārburgā, Tībingenē, Heidelbergā un Parīzē.  
Mācītāja gaitas viņš sāka 1959.gadā Kūhesenes – Valdekas evaņģēliskajā Baznīcā. 1960.gada 30.aprīlī viņš ieguva teoloģijas doktora grādu Heidelbergas universitātē pie Edmunda Šlinka ar doktordarbu “Baznīcas vienotība, kā dogmatiska problēma jaunākajā austrumbaznīcu teoloģijā”. Šlinka vadībā, kura asistents viņš bija, 1966.gadā Slenczka ieguva habilitētā doktora pakāpi Heidelbergas universitātē par kristoloģisku tēmu. Pirmā profesūra viņam bija Bernē. 
No 1970.gada līdz 1981.gadam viņš bija Heidelbergas universitātes sistemātiskās teoloģijas profesors. No 1981.gada līdz aiziešanai pensijā 1996.gadā viņš bija sistemātiskās teoloģijas pasniedzējs Erlangenes-Nirnbergas Universitātē un aktīvi darbojās Mārtiņa – Lutera – Apvienībā (MLB) garīgi aprūpējot studentus. R.Slenczka no 1981.-1995.gadam bija galvenais redaktors teoloģiskajā žurnālā “Kerigma un dogma”. 
2003.gadā Sentlūisas seminārs piešķīra viņam goda doktora grādu. 
No 1997. – 2005.gadam Reinhards Slenczka bija pirmais LELB Lutera Akadēmijas rektors. Šajā laikā viņa vadībā izskolota vesela LELB mācītāju paaudze. Viņa ieguldījums ir nenovērtējami augsts. 
Latvijā profesors ar kundzi pēdējo reizi ciemojās 2017.gadā, piedaloties Lutera Akadēmijas 20 gadu svinībās un tām veltītajā teoloģiskajā konferencē. 
Profesora un viņa sievas Gizelas ģimenē ir dēli: Notgers, Alkwīns, Fulberts un Venrihs un ievērojams skaits mazbērnu un mazmazbērnu. Notgers ir Sistemātiskās teoloģijas profesors Berlīnes Humbolta universitātē, bet Venrihs ir Vircburgas iecirkņa prāvests Bavārijas ev.lut. Baznīcā. Profesora vectēvs, savukārt, bija ievērojamais vācu vēsturnieks un pacifists Kārlis Heldmanis (1869-1943).   
‌Reinharsd Slenczka ir daudzu rakstu un grāmatu autors. 2021.gadā latviešu valodā iznāca viena no pēdējām profesora grāmatām "Mērķis un gals: Eshatoloģija." Nu profesors ir iegājis tajā, kam ticēja, par ko rakstīja un mācīja. "Jo dzīvot man nozīmē – Kristus un mirt man ir ieguvums.'' /Flp. 1:21/ 
‌Lutera Akadēmijas saime izsaka pateicību Dievam par Reinharda Slenczkas svētīto dzīves gājumu un visdziļāko līdzjūtību Gizelai Slenczkas kundzei un pārējiem ģimenes locekļiem šajā atvadu laikā.

Ziņojumi
 

*****
Sveicam 2024. gada LA absolventus 

un aicinām uz LA 23.izlaidumu piektdien, 21.jūnijā plkst.15.00 Rīgas Domā.


Sadarbības partneri
fb
© 2024 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »