Par studiju procesa norisi Lutera Akadēmijā, uzsākot 2021./2022. akadēmisko gadu

Lutera Akadēmija no 2021. gada 1. septembra studiju procesu uzsāks īstenot klātienē visās studiju programmās.

Lai Lutera Akadēmijā 2021./2022. akadēmiskajā gadā tiktu nodrošināta epidemioloģiski droša vide studiju programmu īstenošanā gan studējošajiem, gan darbiniekiem ir pienākums iepazīties un ievērot 2021.gada 30.augustā LA rektora apstiprināto DROŠĪBAS PROTOKOLU.

Jāņem vērā, ka studiju procesā klātienē varēs piedalīties personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai ar derīgu apliecinājumu par Covid-19 negatīva testa rezultātu, kas iegūts pēdējo 48 stundu laikā (papīra vai digitālā formā), atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centa tīmekļvietnē publicētajam algoritmam.

Lutera Akadēmijas  2021./ 2022. akadēmiskā gada atklāšanas pasākums 1.septembrī plkst.17.00 Lutera Akadēmijas zālē tiks organizēts saskaņā ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.


Ziņojumi

                                                                              
Lutera Akadēmijas 2022./2023.akad.gada 2.semestra lekciju saraksti šeit>

* * * * * *

Otrdien, 28.februārī plkst.15.00

Bakalaura darba P I E T E I K U M U

aizstāvēšana

        


Sadarbības partneri
© 2023 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »