Aicinājums atbalstīt Dr.theol. Edgara Rumbas sprediķu krājuma izdošanu

Profesora Roberta Feldmaņa fonds aicina ar ziedojumu atbalstīt LELB izcilā teologa, asinsliecinieka mācītāja Dr.theol. Edgara Rumbas sprediķu grāmatas "Kristus - mūsu miers" sagatavošanu un izdošanu.

EDGARS RUMBA - mācītājs un ieslodzītais, teorētiķis un praktiķis, teoloģijas doktors, desmit valodu pratējs, zinātnieks, misionārs, dzejnieks, dvēseļkopis, izcils liturgs un homilēts, profesors, LELB Brāļu draudžu vadītājs, Latviešu Konversācijas vārdnīcas redkolēģijas loceklis, atdzejotājs, Baznīcas Virsvaldes loceklis, Jaunās Derības tulks, ekumēnists, Zviedrijas pavalstnieks, bet Latvijas patriots. Garīgais tēvs LELB Baznīcas tēvam Robertam Feldmanim.

Dzīve (1904-1943).
Edgars Rumba piedzima Lielvircavas “Strazdiņos”. 1928.gadā beidz Jelgava reālskolu Pjatigorskā, 1928.gadā beidz LU Teoloģijas fakultāti, 1933.gadā ar Upsalas Universitāti (Teoloģijas licenciāta grāds). 1929.gadā Valmierā ordinēts, kā vikārs kalpo Jelgavas Nikolaja draudzē, vēlāk pilda mācītāja pienākumus Rīgas Kristus draudzē, Akadēmiskajā draudzē un zviedru draudzē. Kopš 1933.gada strādā LU Teoloģijas fakultātē docents, vēlāk – profesora amatā. 1939.gadā E.Rumba aizstāv doktora disertāciju. 1941.gada 14.jūnijā kopā ar ģimeni  (māti, sievu Idu, 8 gadus jauno dēlu Ansgaru un 7 mēnešus jauno meitu Mariju) apcietināts un izsūtīts uz nāves nometni Sibīrijā.

Mantojums.
Edgars Rumba ir viens no ievērojamākiem latviešu luterāņu teologiem, kuri pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados sāka veidot mūsu Baznīcas teoloģisko tradīciju, kas vēlāk tika aprauta ar okupāciju. Viņa kalpošanas diapazonu Baznīcā var tikai apbrīnot: eklezioloģija, ārmisija, sistemātiskā teoloğija, reliģiju pētniecība, praktiskā teoloģija, ekumēnisms, brāļu draudzes un publiscistika. Izceļot un mācoties no mūsu tautas ievērojamiem rakstniekiem, māksliniekiem, politiķiem, mēs nedrīkstam aizmirst arī teologus un mācītājus. Rumbas kalpošana šodien veido būtisku daļu no Latvijas Baznīcas garīgā mantojuma, kas pēc 80 gadiem nav novecojis. Vēl vairāk - šodien tas ir lietojams kā piemērs tam, cik ļoti daudz viens cilvēks var piederēt un kalpot savai zemei un Baznīcai.

Martīrijs. Rumbas dzīves noslēgums apliecina, ka viņš Dievam un Latvijai piederēja un kalpoja dzīvojot un mirstot. Dievs lika viņam to apliecināt ar savu dzīvību.

Aicinājums atbalstīt E.Rumbas sprediķu grāmatas izdošanu ar ziedojumu:                                
‌                  Profesora Roberta Feldmaņa fonds‍                                           
                  Reģ Nr. 40008178759‍                                                
‌                  AS Citadele banka‍                                 
                  Konta Nr. LV43PARX0013132500001‍

E.Rumba

Ziņojumi
                                                                              
Garīgās kultūras pasākumā BAZNĪCU NAKTS 2023 būs atvērta arī RĪGAS REFORMĀTU BAZNĪCA
Programmu skatīt šeit>

*****

Lutera Akadēmijas 2022./2023.akad.gada 2.semestra lekciju saraksti šeit>

*****
Konferences "Gara ekoloģija" foto skatīt šeit >Sadarbības partneri
fb
© 2023 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »