Galerijas » Christmas fellowship

 Lutera Akadēmijas Ziemsvētku pasākums ir viens no Lutera Akadēmijas saimes sadraudzības pasākumiem.  2018.gada Ziemsvētku tēma bija "Kļūstiet kā bērni". Pedagoģijas pasniedzējs māc.Rolands Eimanis atraktīvi un vienkārši kā bērniem izskaidroja, ko nozīmē "Jums šodien Pestītājs dzimis". Muzikālu iepriecinājumu mums dāvaja mācītājs Aivars Smuidris ar sieviņu Kristīni.
Rektors arhibīskaps Jānis Vanags dalījās pārdomās, kad Ziemsvētki nav veiksmes stāsts - līdzīgi, kad nocirsta eglīte sakalst, jo tai nav savienojuma ar saknēm, pa kurieni plūst dzīvības sula. Jēzus ir Dieva dāvana visiem nocirstajiem. Tā ir iespēja atkal būt dzīviem zariem, veidojot savienojumu ar Kristu un nest spožus augļus ceļā uz Mūžību.
Un visbeidzot kopā ar veselīgu dāvanu katrs izlozēja savu mīksto rotaļlietu par atgādinājumu bērna patiesajam smaidam, priekam, vēlmei būt samīļotam...Lolosim sevī dzimušo Kristus bērnu!

Messages

                                                                              
LEKCIJU PLĀNS 2023./2024.akad.gada Rudens semetrim šeit>


        


Partners
© 2024 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »