Vadība

LA institūcijas un lēmējinstitūcijas, kas realizē pārstāvības un vadības funkcijas
akadēmiskos, zinātniskos un ikdienas organizatoriski saimnieciskos jautājumos ir:

– Satversmes sapulce;
– Senāts;
– Rektors;
– Revīzijas komisija;
– Akadēmiskā šķīrējtiesa.

_____________________________________________________________________________

 Arhibīskaps Jānis Vanags, rektors

2011.gada 23.augustā ievēlēts par Lutera Akadēmijas rektoru.

  LA Satversmes sapulce:
1. Bīskaps Pāvils Brūvers – Satversmes sapulces priekšsēdētājs
2. Dr. Guntis Kalme
3. Laila Čakare
4. Indulis Paičs
5. Dr. Juris Griņēvičs
6. Ilze Sprance
7. Kristīne Adamaite
8. Tālis Freimanis
9. Uģis Salna
10. Prāv. Hanss Jensons
11. Lilita Čukule – Satversmes sapulces sekretāre
   LA Senāts:
1. Prāv. Hanss Jensons – Senāta priekšsēdētājs
2. Ilze Sprance – Senāta priekšsēdētāja vietniece
3. Dr. Guntis Kalme
4. Laila Čakare
5. Vilis Kolms
6. Tālis Freimanis
7. Uģis Salna
8. Velga Kīverte – Senāta sekretāre
  LA Revīzijas komisija:
1. Aivars Kaņeps
2. Intars Jonītis
3. Iveta Ilsuma                                                                                                                                               4. Jānis Moors
  LA Šķīrējtiesa:
1. Dzintars Laugalis
2. Aivars Gusevs
3. Laila Čakare
4. Ilze Sprance
5. Valdis Šmits

Lekciju saraksts 18.-22.septembrī

2017./2018.akadēmiskā studiju gada sadalījums pa semestriem

LELB
misuri-sinode
gregors
svetdienas-rits