Pasniedzēji

Lutera Akadēmijas pasniedzēju un darbinieku saraksts 2016./2017. akad.g.

 

Docents Kontakti
Didzis Stilve Dr.theol. didzis72@gmail.com
Sandra Gintere Dr.theol. ginteres@gmail.com
Guntis Kalme Dr.theol. guntiskalme@hotmail.com
Aigars Dāboliņš Dr.phil.
Juris Rubenis Dr.theol.
Vilis Kolms Mg.art. vilis@me.com
Pasniedzējs Kontakti
Arh. Jānis Vanags D.D. janis.vanags@lelb.lv
Indulis Paičs Mg.theol. indulis@gmail.com
Laila Čakare Mg.theol. lcaks@inbox.lv
Linda Straume Mg.philol. tiger.pilgrim@gmail.com
Jānis Plaudis Mg.philol. glossa@inbox.lv
Aneta Sviķe Art.Mg.theol. aneta.svike@gmail.com
Ilze Sprance Mg.art. sprance@ml.lv
Kristīne Adamaite Mg.art. kristine.adamaite@gmail.com
Ilze Reine Mg.art. ilzereine@gmail.com
Juris Griņevičs Mg.art. grinevics.juris@gmail.com
Gints Kronbergs Mg.phil, Mg.theol.  gintslaura@inbox.lv

 

Darbinieks Kontakti
Iveta Krūmiņa bibliotekāre Iveta.Krumina@lnb.lv
Velga Kīverte sekretāre-administratore academy@latnet.lv , 67222461
Helēna Andersone sekretāre-administratore academy@latnet.lv, 29128655
Lilita Čukule grāmatvede 67222461

Lekciju saraksts 18.-22.septembrī

2017./2018.akadēmiskā studiju gada sadalījums pa semestriem

LELB
misuri-sinode
gregors
svetdienas-rits