Kontakti

Nodibinājums “Lutera Akadēmija”
Reģ.Nr. 40008121887
Alksnāja iela 3, Rīga LV-1050

AS Swedbank, kods HABALV22
Konta Nr. LV64HABA0551019647767

Tālr.: (+371) 67222461

E-pasts: academy@latnet.lv

Valdes priekšsēdētāja  Helēna Andersone tālr. (+371) 29128655

 

Lekciju saraksts 18.-22.septembrī

2017./2018.akadēmiskā studiju gada sadalījums pa semestriem

LELB
misuri-sinode
gregors
svetdienas-rits