Akadēmija

kontaktiLutera Akadēmija ir Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas teoloģiskā mācību iestāde. 

Tā sagatavo teologus, Baznīcas mācītājus, mūziķus un draudžu darbiniekus. Lutera Akadēmija ir atvērta ikvienai personai, kura vēlas iegūt Latvijas Republikas atzītu augstāko teoloģisko izglītību.

Lutera Akadēmija nodrošina iespēju kristīgas atziņas un sadraudzības atmosfērā apgūt akadēmiskajiem standartiem atbilstošu izglītību. Balstoties uz luteriskās identitātes pamatiem, Lutera Akadēmija meklē veidus, kā uzrunāt mūsu laikmeta cilvēkus, paliekot uzticīgiem lietām “kā tās mums ir atstāstījuši pirmie aculiecinieki un Dieva vārda kalpi” (Lk1:2).

Lutera Akadēmija kopā ar Baznīcu akcentē kristīgās ticības nozīmi Eiropas un pasaules kontekstā. Ievērojama daļa mācībspēku doktora grādus ir ieguvuši ārpus Latvijas.

Lekciju saraksts 18.-22.septembrī

2017./2018.akadēmiskā studiju gada sadalījums pa semestriem

LELB
misuri-sinode
gregors
svetdienas-rits