2017./2018.akad.gads

2017./2018.akadēmiskā studiju gada sadalījums pa semestriem

Lekciju saraksts 18.-22.septembrī

2017./2018.akadēmiskā studiju gada sadalījums pa semestriem

LELB
misuri-sinode
gregors
svetdienas-rits